אזהרה: מושבי בטיחות בעיתיים בישראל

לפני למעלה משנתיים, העליתי לרשת ותודעת הקוראים, את העובדה כי עיגון האיזופיקס (ISOFIX או LATCH) אינו מורשה לשמש לעיגון מושבי בטיחות בהם נרתמים ילדים במשקלים גבוהים (מעל 18 ק"ג בד"כ).

למרות מגבלה זו, חלק הארי ממושבי הבטיחות בתקן אמריקאי (FMVSS-213), מציעים שימוש ברתמות הפנימיות גם למשקלים גבוהים יותר, בין 23 ק"ג עד כ-30 ק"ג ולעתים אף יותר, ובכך מאפשרים דחייה מבורכת של המעבר לשלב הבוסטר (מושב מגביה ללא רתמות פנימיות) לגיל ראוי יותר.

כדי לאפשר זאת, הפתרון הנדרש ומתואר בחוברות היצרן, הוא לנתק את חיבור האיזופיקס ולהשתמש בעיגון הפחות ידידותי, חגורות הבטיחות של הרכב, שאינן סובלות ממגבלת משקל נמוכה זו.

אך משהו השתנה ב-2015 במדיניות של היצרנים של מושבי הבטיחות האמריקאים, ולצעד זה יש השלכות מהותיות ובעייתיות לשוק הישראלי, שבו הרוב המוחלט של הרכבים מצויד בחגורות בטיחות שאינן ננעלות, אלא רק במשיכה מהירה ועזה, קרי חגורות בטיחות מסוג ELR.

Locking clip warning

אם החגורות בעייתיות, האין איזופיקס הפתרון?

עיגוני האיזופיקס, שפותחו ע"י חברות בריטקס ופולקסווגן בשנות ה-90, נועדו לצמצם מהותית את מספר טעויות האנוש בעיגון סלקלים ומושבי בטיחות לרכב, הנובע מהקושי היחסי בשימוש בחגורות בטיחות, שתוכננו לרתום בני אנוש ולא כאמצעי ייעודי לעיגון התקני ריסון.

בניגוד למקובל לחשוב, איזופיקס לא נולד כדי להציע עיגון חזק יותר "לשלדה", חגורות הבטיחות תוכננו לרסן מסה גבוהה פי כמה ממשקל התקן ריסון וילד.  איזופיקס נועד לתת מענה קל ונוח לשימוש ובכך לצמצם טעויות אנוש הפוגעות ברגע האמת, ביכולתו של המוצר לגונן על הילד מפגיעה.

עיגון מושב בטיחות (או סלקל) בחגורות בטיחות הוא מתכון לטעויות אנוש המובילות למצב בלתי סביר של כ-75% התקנות שאינן אפקטיביות מבחינה בטיחותית, ואחוז גבוה הנושק ל-90% של התקנות שאינן אופטימאליות.

במאה הקודמת, עת נקבע המימוש והתקן לאיזופיקס, מושבי הבטיחות היו מוגבלים עד 18 ק"ג ברתימה פנימית, והנחת המוצא, בפיתוחו, הייתה להציע עיגון שיתמוך במשקל זה ובמשקלו העצמי של מושב בטיחות, עד כ-15 ק"ג.

ההתייחסות בתקינה היא לחוזק הנדרש לרסן בעת תאונה את משקל הילד והמושב יחד, כאשר בארה"ב נקבעו כללים ברורים המתייחסים לכ-30 ק"ג או 33 ק"ג ברוטו (תלוי בכיוון התקנה ביחס לנסיעה), המסה המרבית לה תוכננו עיגוני האיזופיקס ברכב והמערכת עצמה בהתקן הריסון עצמו.

הנחת העבודה לגבי משקלם העצמי המרבי של המושבים, עדיין תקפה למוצרים הזמינים כיום, אבל כ-20 שנים מאוחר יותר, ואפילו כעשור בלבד לאחר השקת האיזופיקס, מושבי בטיחות בארה"ב הציעו מוצרים המורשים לילדים כבדים משמעותית, מיכולת עיגון האיזופיקס לשרתם.

בריטקס, זיהתה לפני מספר שנים את הבעיות והמגבלות שמציב עיגון האיזופיקס, שמעבר לסף המשקל הנמוך גם מצמצמות את האפשרויות לבחירת מיקום ברכב, כי נפוץ למצוא רק שני מושבים המצוידים באיזופיקס (מאחור לצד הדלתות בלבד) ברכב משפחתי טיפוסי.

מצד שני, בריטקס הייתה חייבת לטפל בקושי הטכני הנובע מהחזרה לשימוש בחגורות בטיחות.
הדבר הוביל ב-2014 להשקת עיגון ה-ClickTight, שמצליח לשפר דרמתית את קלות השימוש בחגורות בטיחות ובכך מציע פתרון לכל אותם משקלים גבוהים ומגמיש את הבחירה במיקומים ברכב.

עיגון זה גם דואג לנעילת חגורות בטיחות "אירופאיות" מסוג ELR ולכן מהווה כיום פתרון אוניברסאלי.

 

אז מה הבעיה לחזור ולעגן בחגורות בטיחות? 

עד לשנת 2015 אכן לא הייתה בעיה, כל מושבי הבטיחות שלא צוידו במערכת מובנית (Lock offs) כללו אביזר המכונה Locking Clip, כל אחד משני הפתרונות נעל את אורך חגורת הבטיחות וכך הוסר החשש שההתקן ישתחרר בהדרגה או בעת תאונה.   אבל בתחילת 2015 נפלה החלטה ע"י היצרנים להפסיק ולספק את האביזר החיוני וכך נותרו שלל מוצרים של אוונפלו, גרקו, קוסקו, סייפטי פירסט ואפילו מקסי קוזי (ארה"ב), שאינם מצוידים במערכת מובנית, ללא כל אפשרות שימוש בישראל אלא באיזופיקס בלבד.   במקרה הטוב, לאלו שיש ברשותם רכב המצויד באיזופיקס, הדבר עדיין מותיר מגבלת משקל נמוכה מהותית מזו שהובטחה ע"י היצרן או המשווק.

הסיבה להחלטה נעוצה בעובדה, שמלאו 20 שנה לתקנה המחייבת רכבים בארה"ב להיות מצוידים בחגורות בטיחות מסוג ALR, כלומר כאלו הניתנות לנעילה באורכן בצורה סטטית, כך שלא ניתן להאריך את אורכן אלא בשחרור מלא וחגירה מחדש.   חגורות אלו, שנדירות ברכבים בארצנו, מותאמות במיוחד עבור עיגון מושבי בטיחות.

מספר הרכבים הנותר עם חגורות בטיחות ללא שיטת ALR בארה"ב, אינו מצדיק עוד הפצה מסיבית של Locking Clips, שידועים לשמצה, מפאת שלל טעויות האנוש הכרוכות בהן בשימוש לא נכון.   אבל בישראל המצב הפוך לחלוטין.

[youtube]https://youtu.be/4um-Ybyp3Qs[/youtube]

חלק מהרכבים עם חגורות בטיחות ELR מאפשרים שינוי למצב ALR


מה צריך לבדוק כאשר רוכשים סלקל או מושב בטיחות חדש?

כמובן, שכל מוצר הנמצא ברשותכם לפני 2015 ומצויד ב-Lock Offs מובנים, או ב-Locking Clip בהנחה שאביזר זה לא אבד (או שהמוצר עצמו אינו פג תוקף), יכול להמשיך לשרת אתכם לפי הוראות היצרן גם בשימוש בחגורות בטיחות ELR הנפוץ בישראל.

אבל, אם רכשתם מוצר בתקינה אמריקאית בשנת 2015 ואילך, ייתכן מאוד שאותו Locking Clip מעולם לא היה ברשותכם, ובלעדיו (ובהעדר Lock Offs או מנגנון נעילה מובנה אחר) לא ניתן לעגן את הסלקל או מושב הבטיחות לרכב, אלא באיזופיקס בלבד!

חשוב לציין כי היצרנים בארה"ב מציינים כי יספקו את ה-Locking Clip לכל דורש, ומוצר זה גם זמין לרכישה עצמאית באמזון ובאיביי, אבל נשאלת השאלה המטרידה, מדוע נושא כה מהותי לבטיחות ילדכם, אינו מטופל כראוי כבר בשלב הייבוא.   לצערי, טרם נתקלתי באזהרה לכל שלל המוצרים שאינם מתאימים עוד לעיגון ברכב בחגורות הבטיחות הנפוצות במחוזותינו.

[youtube]https://youtu.be/e2QKoVaHJAM[/youtube]

השימוש הנכון ב-Lock Offs או Locking Clip

 

מהן המגבלות לכל סוג של התקן ריסון?
(הדברים נוגעים למוצרים בתקינה אמריקאית בלבד – FMVSS-213)

סלקל – סלקל ללא בסיס אינו כולל Lock Offs או איזופיקס ולכן אסור להשתמש בו בחגורות בטיחות מסוג ELR, אם אין בידכם Locking Clip.

אם בכוונתכם להשתמש בסלקל במוניות, השיגו Locking Clip או פשוט רכשו סלקל בתקינה אירופאית, בה סלקלים ללא בסיס תמיד יכללו מנגנון המתאים לחגורות בטיחות ELR או אפילו יכללו איזופיקס מובנה.

locking clip evenflo

סלקל עם בסיס קבוע – בסיס הסלקל מאפשר עיגון באיזופיקס, ומכיוון שסלקלים אינם מורשים למשקלים גבוהים, בוודאי לא מעל 18 ק"ג, עיגון זה תקף עד המשקל המורשה המרבי.
עיגון בחגורות הבטיחות אפשרי רק אם יש מנגנון Lock Offs בבסיס או ברשותכם Locking Clip.

מושב בטיחות עד 18 ק"ג – מאפשר עיגון באיזופיקס עיגון זה תקף עד המשקל המורשה המרבי.
עיגון בחגורות הבטיחות אפשרי רק אם יש מנגנון Lock Offs או ברשותכם Locking Clip.

מושב בטיחות מעל ל-18 ק"ג – מאפשר עיגון באיזופיקס, אך עיגון זה תקף רק עד המשקל המורשה המרבי לאיזופיקס, שהוא עד כ-30 ק"ג ברוטו: מושב+ילד.
הנתון המספרי המדויק רשום בחוברת המקורית של המוצר, בהעדרו יש להניח שמדובר ב-18 ק"ג.
לעולם אל תנסו לשקול את מושב הבטיחות ולחשב עצמאית את מגבלת המשקל נטו.  יתכנו תנאים מחמירים יותר למשל בהתקנה נגד כיוון הנסיעה, אשר בהם היצרן מציב גבול נמוך יותר.
דוגמה לכך היא ה-Britax Advocate ClickTight, שמשקלו העצמי נושק ל-14 ק"ג, אבל נגד כיון הנסיעה הוא מוגבל ב-LATCH עד 13.6 ק"ג בלבד.  (משקל ברוטו: כ-27.5 ק"ג בלבד).

מ-3/2014 כל המושבים (בתקינה אמריקאית) מחויבים להציג על גבי המושב (מדבקה) את המשקלים המרביים בעיגונים התחתונים של ה-LATCH, בהתקנה נגד כיוון הנסיעה ועם כיוון הנסיעה.
שימוש במושב הבטיחות עבור ילד שמשקלו גבוה ממשקל מסוים, שעלול להיות אף נמוך מ-18 ק"גמחייב עיגון בחגורות בטיחות בלבד.
עיגון בחגורות הבטיחות אפשרי רק אם יש מנגנון Lock Offs או ברשותכם Locking Clip.
latch-under-18

בוסטר משולב רתמות – מוצר זה יכול לתפקד כמושב בטיחות לכל דבר, כאשר הילד רתום ברתמות הפנימיות של המושב, או כבוסטר, בו המושב רק מגביה והילד חגור בחגורות הבטיחות של הרכב.

כאשר עושים בו שימוש כמושב בטיחות, יש להתייחס אליו בדיוק לפי אותם כללים של מושב בטיחות רגיל, המורשה ברתימה פנימית לילדים במשקל גבוה מ-18 ק"ג.
עיגון בחגורות הבטיחות אפשרי רק אם יש מנגנון Lock Offs או ברשותכם Locking Clip.
לשלב בו המוצר משמש כבוסטר קלאסי, יש לפעול על פי ההנחיות למוצר מסוג זה (הסעיף הבא). 

בוסטר קלאסי (ללא רתמות פנימיות) – בוסטרים רבים ניתנים לקיבוע ברכב באמצעות האיזופיקס.  במצב זה האיזופיקס צריך להתמודד רק עם משקלו העצמי של המוצר, כי הילד למעשה אינו רתום לבוסטר אלא לרכב עם חגורות הבטיחות.  הבוסטר רק נועד להרים את הילד כך שחגורות הבטיחות ינוחו על גופו בצורה שאינה מסכנת את צווארו והאיברים בבטנו.

במקרה זה משקלו של הילד אינו רלוונטי, וניתן לעגן כך את הבוסטר, על פי הוראות היצרן.
עיגון בוסטר בחגורות בטיחות אינו ישים כמובן, הואיל והחגורות נחות על גוף הילד.

 

טיפים חשובים

למעט מקרים נדירים מאוד, שבהם ציין כך היצרן במפורש,
אין להשתמש במערכת האיזופיקס וחגורות הבטיחות בו-זמנית לעיגון המושב עצמו לרכב.
עיגון הבוסטר באיזופיקס וחגירת הילד בחגורות היא כמובן תקינה ומותרת, אם היצרן מנחה לעשות כן.

יש סיבות רבות לכך שאין להשתמש בו זמנית במערכת האיזופיקס וגם חגורות הבטיחות לעגן את מושב הבטיחות, הנה העיקריות שבהן:

 1. מערכת אחת יכולה להפעיל לחץ על מקומות קריטיים במערכת השנייה ולגרום לכשל כמו שבירת אבזם ובכך לגרום לכשל.
 2. שתי המערכות עלולות להפעיל לחצים בכיוונים מנוגדים או מרוכזים מדי ולגרום לשבר בשלדת המוצר ושוב כשל.
 3. גם אם שני המקרים לעיל לא מתרחשים, כל מערכת מאפשרת גמישות מסוימת כולל מערכות לשחרור מבוקר של אנרגיה, הקשחה עלולה לתרום לטראומה בעת תאונה.
 4. בזמן חילוץ מומלץ לשלוף את הילד הפגוע עם המושב כדי למנוע נזק לצוואר/עמוד השדרה, שימוש בשתי מערכות יעכב את שליפת המושב, ואם הרכב בוער או עומד לבעור ….
 5. היצרנים אינם בוחנים את המוצרים שלהם בשיטות עגינה מורכבות כאלו ולכן אם אין בכוונתכם לבצע את הניסוי על בובות חיות (קרי ילדכם) טוב להימנע מקומבינות כאלו.

 

התקינה האמריקאית משנת 1999 מחייבת עיגון נוסף של המשענת במושבי בטיחות.
עיגון זה מוכר בשם Tether, שהפך להיות שלוש שנים מאוחר יותר, חלק גם מהתקינה של ה-LATCH (מכונה גם איזופיקס אמריקאי) = Lower Anchors and Tethers for Children

[youtube]https://youtu.be/N_imW7Va11A[/youtube]

שימוש נכון בעיגון ה-Tether

 

חשוב לדעת כי ה-Tether מומלץ לשימוש ומשפר את ביצועי הבטיחות של מושב הבטיחות, ללא קשר לשיטת עיגון המושב (חגורות או איזופיקס) וברכבים המיועדים גם לשוק האמריקאי, ניתן למצוא נקודת עיגון עבורו גם במושבי הרכב בהם אין עיגוני איזופיקס.
בחלק מהמושבים היצרן אפילו מחייב שימוש ב-Tether, מעל משקל מסוים, ויש להקפיד לבדוק שהרכב שלכם מציע נקודת עיגון כזו, אחרת תגלו בדרך הכואבת שהמוצר שרכשתם אינו בטיחותי לכל טווח המשקלים שלו.

כל ההנחיות הללו נמצאות בחוברת המשתמש המקורית שקיבלתם עם המוצר, וכל מי שטרח וקרא כראוי את החוברת בעיון המתבקש, אינו צריך להיות מופתע מתוכן מאמר זה.

בהצלחה!

253 תגובות

 1. אלכס הגב

  תודה רבה על הפוסט, לא הייתי מודע לנושא.

  שאלה: אז בדגמים אירופיים לא צריך להתקין את ה Locking Clip?
  או שבדגמים אירופיים זה בא ביחד עם המוצר?

  תודה!

  • אבי ורון הגב

   שלום אלכס,

   מוצרים אירופאים הותאמו מראש לחגורות הבטיחות בתקינה האירופאית, הזהה לזו שבישראל, קרי חגורות מסוג ELR.
   בכולם יש סוג של נעילה מובנית כזו או אחרת, כמו סוג של קליפ פלסטי הדומה לזה המשמש לסגירת שקיות אחסון.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

   • רונה הגב

    שלום אבי,
    מצטרפת לתודות ולהתרשמות מהכתיבה המקצועית. כמובן שעשיתי לייק בפייסבוק.
    קראתי המון בכל דפי האתר שלך ועדיין אני לא מצליחה להחליט מה הכי כדאי לקנות לבת בת 4 ותינוק בן חצי שנה. שניהם בגובה ומשקל ממוצע. אני רוצה לקנות שני מושבים כעת (כי הבת צריכה לעבור למושב חדש והסל קל של התינוק נמצא לא תקין לאחרונה). על מה אתה ממליץ? בברכה,רונה

    • אבי ורון הגב

     שלום רונה,

     לאור הכתבה שקראת לעיל, הייתי ממליץ לך להתמקד במוצרים של בריטקס עם מנגנון ClickTight.
     מרתון/בולוורד לצעיר, פרונטיר לבוגרת.

     בהצלחה!

     * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

   • כרמל הגב

    היי אבי, תודה רבה על הכתבה!
    רק לא כ"כ הבנתי..
    כרגע יש לי סלקל של אינגלזינה- חברה אירופאית נכון? ברכב יונדאי I30 סטיישן.
    האם אני צריכה להוסיף לו את הקליק טייט על מנת שיהיה בטיחותי או שהוא בסדר גם כך?

    בנוסף, בעזרת השם יצטרף בקרוב עוד תינוק למשפחה אז את הגדול שלי אעביר לכסא בטיחות, על איזה אתה ממליץ?
    תודה רבה!

    • אבי ורון הגב

     שלום רב,

     האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
     המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
     רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

     אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

     תודה על ההבנה, אבי.

 2. Rotem הגב

  שלום אבי,

  תודה רבה על הסקירה המצוינת.
  ברכבים עם 3 שורות הכסאות בשורה השלישית מתקפלים ולא מאפשרים התקנת איזו-פיקס. האם ניתן, במידה והיצרן סיפק locking clip (ספציפית מדובר על Triumph 65), להתקין כסא בטיחות על כסאות מסוג כזה שמתקפל?

  תודה רבה מראש,
  רותם

  • אבי ורון הגב

   שלום רותם,

   מותר, אם ברשותך Locking Clip ובסיס המושב מותקן כולו בצורה יציבה על המושב המדובר לאחר ההתקנה.
   כל המגבלות מפורטות בחוברת המשתמש המקורית וחובתך לקרוא בה בעיון.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

 3. הדר הגב

  שלום אבי,
  התינוק שלי בן 5 חודשים ואני רוצה בקרוב לרכוש לו כיסא בטיחות במקום הסל קל הנוכחי.
  לנוכח המאמר שכתבת , אני מבינה שכסאות הבטיחות של ברייטקס פותרים את בעיית האיזופיקס למשקלים גדולים תודות לטכנולוגיית הקליק טייט. אז מבחינתך זה הכיסא המועדף? למרות שחלק מהדגמים קיבלו מדד בטיחות ברמת basic לעומת הציקו נקס פיט שקיבל best? אשמח להכוונה!
  תודה הדר

  • אבי ורון הגב

   שלום הדר,

   סדרת ClickTight מקבלת ציון better למוצר הבסיסי ביותר בסדרה ולא Basic.
   נסי לעגן בחגורות בטיחות את שניהם כך שיהיו יציבים. לדעתי, תגיעי עצמאית למסקנה שקליק-טייט של בריטקס עדיף.
   בעיגון איזופיקס ה-Nextfit מורשה עד 18 ק"ג בלבד.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

   • הגר הגב

    הי אבי,

    אז אם כך – בצ'יקו מעל ל – 18 ק"ג אני צריכה להשתמש בחגורת בטיחות ולרכוש את ה- locking clips? אין לי מושג אם יש מנגנון lock offs…. (יונדאי גטס ויונדאי I35)

    • אבי ורון הגב

     שלום רב,

     האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
     המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
     רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

     אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

     תודה על ההבנה, אבי.

 4. אבי ברקו הגב

  היי אבי,
  אני מאוד אוהב לקרוא את המאמרים שלך בנושא בטיחות וכמו שרשמת, מי שקורא בקפידה את עלון הצרכן אשר מצורף למוצר לא אמור להיות מופתע…
  רק רציתי לשאול על מנת לחדד, יש לנו כסא בטיחות אוונפלוו סימפוני מעוגן במרכז המושב האחורי באמצעות חגורת בטיחות עם locking clip. אך לפני המעבר לכסא זה השתמשנו בסלקל האגי של אינגלזינה בעזרת תושבת פלסטיק ללא איזופיקס. כזו שמעבירים דרכה את החלק התחתון של החגורה, לאחר מכן מניחים את בסלקל ואז את החלק האלכסוני מעבירים מאחורי הסלקל דרך חריץ. את ההתקנה הזו עשינו כאמור ללא קליפ נעילה ולפי סרטוני הדרכה של היצרן אך לא היה אזכור לסוג החגורות ולצורך בקליפ נעילה….

  האם החיבור המתואר תקין בסלקל האגי של אינגלזינה?
  ואם ארצה להשתמש בסל קל ללא התושבת ורק באמצעות חגורות בטיחות האם דרוש קליפ לסלקל הזה?

  • אבי ורון הגב

   שלום אבי,

   סלקלים שיועדו לשוק האירופאי מצוידים בפתרון מובנה ואין צורך ב-Locking Clip.
   כל עוד אתם פועלים לפי הוראות היצרן בקפידה, לא אמורה להיות בעיה.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

 5. יוליה הגב

  שלום אבי,
  בדיוק היום רכשתי את הכיסא החדש של ציקו נקספיטcx,
  האם הכיסא עונה לדרישות של המאמר הזה,
  האם את הדגם הזה ניתן לחבר בעזרת חגורת בטיחות?

 6. תמי הגב

  שלום אבי,

  קודם כל, אני רוצה להודות לך עבור האתר שלך שנותן אינפורמציה מפורטת ומאד יעילה בנושא הבטיחות בנסיעה. זה עזר לי מאד בבחירת סל קל, ועתה, כאשר לבני כבר מלאו שנה, פניתי לפה על מנת להעזר בבחירת מושב בטיחות.

  אני מתלבטת באם לקנות את ה Boulevard או ה Marathon קליק טייט של בריטקס. מהכתבה, כמו גם מרשימת המומלצים שלך, אני לא בטוחה שהבנתי מי מהם יותר בטיחותי.
  לחברים אמרו בחנות כי ה Boulevad יותר בטיחותי במקרה של פגיעת ראש צידית, אבל, כמובן לחנות יש אינטרס למכור את המוצר היקר יותר…

  אשמח להבהרה ולחוות דעתך.

  תודה רבה,

  תמי

  • אבי ורון הגב

   שלום תמי,

   בבולוורד יש בהחלט הגנת ראש טובה יותר, בעיקר כאשר ראש הפעוט עובר את גובה המשענת הקשיחה.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

 7. אסף הגב

  קניתי britax marathon clicktight בארהב. האם יש לו בעייה? כמו כן כתוב שצריך כשהכסא פונה קדימה לחבר ב tether. האם זה קריטי? באתר כתוב לחבר אבל שזה רק מומלץ. הבעייה שאני מחבר את הכסא במושב אמצעי שם אין חיבור מאחור. אפשר לחבר למושב ליד?

  • אבי ורון הגב

   שלום אסף,

   יש לפעול לפי חוברת המשתמש המקורית שצורפה למוצר.
   במוצר הספציפי ה-Tether מומלץ ומותר לשימוש עם כיוון הנסיעה בלבד.
   הוא ישפר את אפקטיביות המוצר, אבל אינו הכרחי לבטיחותו.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

 8. צילי הגב

  שלום אבי, אשמח לשמוע את חוות דעתך לגבי הסלקל דונה (הנייד עם גלגלים), והאם לדעתך מומלץ לרכושו בשילוב מתקן האיזופיקס.

  • אבי ורון הגב

   שלום צילי,

   חוו"ד של ארגוני הבדיקה המחמירים באירופה תמצאי כאן.

   אם לא תצליחי להיכנס לקישור, הסיכום הוא:

   להלן תוצאות מבחני הריסוק ההשוואתיים הרשמיים של ADAC גרמניה, שפורסמו לאחרונה עבור הסלקל הייחודי הכולל גלגלים (המתקפלים ברכב) לצורך הסעתו כעגלה.

   ציונים (5 ציון מרבי):
   בטיחות: 3 כוכבים (ציון פושר)
   הנדסת אנוש: 4 (טובה)
   חומרים מזהמים: 1 (גרוע)
   טיפול/ניקוי: 3 (בינוני)

   הציונים זהים למוצר זה כאשר נבחן עם בסיס האיזופיקס שלו ובלעדיו.

   הציון המחפיר של חומרים בריפוד המוצר הנחשבים רעילים ומזיקים גרר ציון משוקלל 1 מתוך 5, שמבחינת הבוחנים מהווה ציון נכשל.
   An increased pollutant content leads to the devaluation.

   המבחן פורסם בגרמניה וגם באוסטריה עם סגירת גיליון מאי של מועדוני הרכב בארצות אלו המבצעים בדיקות אלו הנחשבות המחמירות בתעשייה.

   חבל.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

   • משה הגב

    אבי שלום,
    האם כעבור שנה מאז תשובתך בנושא יש תוצאות מעודכנות/אחרות לסלקל-עגלה דונה?

    • אבי ורון הגב

     שלום משה,

     כאן.

     בהצלחה!

     קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
     כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
     עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
     תודה רבה! אבי.

 9. תומר הגב

  שלום אבי,
  אני מנסה להבין מה עדיף למשקל 18 קג ומעלה-
  בוסטר מעוגן isofix עם חגירה פנימית של 5 נקודות? (למשל: Evenflo maestro)
  או בוסטר מעוגן isofix שמותאם לחגירה עם חגורה רגיל? (למשל: Cybex m-fit)

  • אבי ורון הגב

   שלום תומר,

   חגירה של 5 נקודות עדיפה ומצמצמת בפועל אפשרות למשחק מהילד שפוגמת מהותית באפקטיביות (בטיחות בפועל).
   המאסטרו נחות משמעותית למשל כאשר עוברים לחגירה שלא ברתמות הפנימיות.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

   • אור הגב

    מדוע המאסטרו נחות משמעותית כאשר עוברים לחגירה שלא ברתמות הפנימיות?
    ביחס למה?

    • אבי ורון הגב

     שלום רב,

     האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
     המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
     רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

     אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

     תודה על ההבנה, אבי.

 10. לאה הגב

  אבי שלום!
  תודה רבה על המידה החשוב שאתה משתף אותנו בו, בטוחה שיש בזה הצלת נפשות בפועל ממש…
  שאלה קטנה-
  מדוע אין שום התייחסות מצדך לכסא סירונית של סייבקס, זה נראה ככסא מוצלח מאוד,
  ואיזה מבין שני הכסאות הייתה ממליץ לנו לרכוש- ברייטקס בלוורד קליקאנדטייט או סירוניה?
  אחד השיקולים שלנו הוא רוחב הכסא- שאנו צריכים להכניס שלושה כסאות בטיחות במושב האחורי ברוך השם- ולכן אם יש לך המלצה על כסא אחר שעומד ברמה הגבוהה של אלו (או יותר) ומידותיו צרים יותר אשמח שתיידע אותי…
  שאלה נוספת-
  האם ישנו הבדל ברוחב הכסא בין סימפוני הרגיל של איוונפלו לבין הe3? עושה רושם שהשני צר יותר ברוחב החיצוני שלו אבל המידע הזה אינו בנמצא בשום מקום!!

  • אבי ורון הגב

   שלום אלה,

   הסירונה מצטיין במבחני ריסוק, אבל שינוי המצב בו (נגד כיוון הנסיעה לעם כיוון הנסיעה ולהיפך) דורש זמן ומיומנות, מה גם שהישיבה עם כיוון הנסיעה היא בישיבה עם כרית בטן במקום רתמות, שילדים לא ממש אוהבים, בוודאי בארץ חמה כשלנו, הדבר מציק. המוצר גם מוגבל ל-18 ק"ג בלבד.

   מערכת e3 בכל מוצרי אוונפלו, היא תוספת ריפוד המתיימר לגונן טוב יותר בתאונות צד, דבר המוסיף לנפחו של המוצר.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

 11. לאה הגב

  שאלה נוספת-
  במאמר אחר שקראתי אצלך ראיתי שהבלוורד קליקאנדטייט של בריטקס קיבל ציון נמוך יותר במבחני הבטיחות מהשור-רייד של אוונפלו (על אף שנראה פשוט ומיושן יותר!), ולכן רציתי לשאול איזה מבין שניהם הייתה ממליץ לנו והאם ידוע לך מידות רוחב הכסא שור-רייד?? זה לא מופיע בשום מקום!!

  • אבי ורון הגב

   שלום לאה,

   1. אל תשפטי בטיחות על פי מראה.
   2. אם קראת את המאמר לעיל, ברור לך שה-SureRide אינו יכול לתת מענה בטיחותי לכל טווח השימוש שלו.
   3. בפועל הבטיחות מושפעת ביכולת של ההורה לעגן את המוצר היטב לרכב, ופה לבריטקס ClickTight יש יתרון מוחלט בשוק.

   בהצלחה!

   * אפשר גם לעשות לייק לדף הפייסבוק שלי, אם טרם עשית זאת … 🙂

   • Orit הגב

    שלום,יש דגם חדש יחסית שלjoie ונקרא everystage
    דיי מרשים ונמכר בארץ. האם ידוע לכם משהו לגבי מבחני ריסוק שלו?
    תודה רבה

    • אבי ורון הגב

     שלום רב,

     האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
     המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
     רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

     אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

     תודה על ההבנה, אבי.

 12. מני הגב

  אבי שלום,

  ראינו אתמול סל קל של chicco keyfit 30 במחיר די סביר (850 ש"ח כולל ISO FIX)
  חיסרון אחד הנראה לעין שמצאנו הוא שנראה כי שחגורות הבטיחות הקושרות את הילד הם די קצרות.
  האם אתה ממליץ על הדגם הנ"ל ? (ראינו שציינת כי הוא קיבל 5 כוכבי בטיחות).
  האם ישנו דגם מומלץ אחר באותו טווח של מחירים או אפילו קצת יותר יקר ?

  תודה רבה,
  מני

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 13. יצחק הגב

  אבי שלום
  יש לי אוונפלו סקיורקיד והבן שלי שוקל מעל 20 קג לכן הבנתי שחיבור המושב לאוזופיקס כבר לא יעיל.
  האם לחגור אותו עם חגורת הרכב ובמקביל לחבר את המושב עם האיזופיקס?
  חיבור המושב עם חגורת הרכב לא יהיה טוב כי אין לי את האבזם והרכב שלי אירופאי

  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 14. לימור הגב

  אבי שלום,
  חייבת לעשות סדר בכיסאות שלי.
  יש לי שלושה ילדים 6,4 ותינוק בן שלושה חודשים. לתינוק רכשתי סלקל סייבקס אתון Q חדש והכל טוב.
  לילדים הגדולים יש לנו 4 כסיאות לשני רכבים.
  1. ברייטקס מרתון 70 משנת 2011
  2. ברייטקס מרתון משנת 2013
  3. גרקו נאוטילוס 2013 שרק היום גיליתי שהיה ריקול בגלל האבזם.
  4. בטסטר גב גרקו אפיקס.
  הבנתי שהברייטקסים לא מצטיינים במבחנים החדשים – האם כדאי להחליפם?
  בנוסף, אני מעוננינת את בני בן ה 4 להעביר לבוסטר גב בגלל עניין של מקום ברכב, האם אפשרי? גובה 1.03 ומשקל 18 קג.

  תודה, לימור

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 15. יצחק הגב

  שלום אבי
  הבן שלי שוקל 22 קג בן 5.5 משמע כבר לא ניתן להשתמש באיזופיקס
  מה עדיף לרכוש:
  ברייטקס פוינטר קליקטייט שזכה ב-4 כוכבי בטיחות אך היתרון הוא שימוש לילד עם הרצועות
  או
  אוונפלו ביג קיד שזכה ב-5 כוכבי בטיחות אך החיסרון הוא השימוש לילד עם חגורת הרכב

  תודה על העזרה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 16. פרלה הגב

  שלום!
  שלום אבי,
  רציתי לשאול אני לפני לידה ורציתי לדעת לגבי הסלקל החדש של חברת joie הדגם gemm
  והסלקל של חברת אינגלזינה שמתחבר לעגלה.
  האם עברו את מבחני הריסוק וכמה כוכבים.
  תודה רבה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 17. מעין הגב

  אבי שלום
  תודה רבה לך על האינפורמציה המקיפה
  שאלתי היא האם הדגם מרתון של ברייטקס עם מנגנון קליקטייט מומלץ או שעדיף לקנות את הבולןןרד?
  מדובר בהפרש של כ 200₪

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 18. ליטל הגב

  היי,הילד בן 3 ואנו צריכים לרכוש כסא בטיחות לרכב שני?קצת מבולבלת אחרי הסקירת בטיחות שלך. קניתי בוסטר היום ללא רצועות פנימיות, האם זה מתאים לגיל הזה? תודה רבה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 19. עומרי הגב

  שלום אבי,

  יש ברשותי רכב מסוג מאזדה לאנטיס 2001 שאין בו איזופיקס , אני לא מצליח למצוא בשום מקום באינטרנט איזה סוג מערכת חגורות בטיחות יש לרכב, האם יש לך המלצה על איזו בוסטר רצועות מומלץ להשתמש אם אין בידי את המידע לגבי חגורות הבטיחות? האם כדאי לקנות רק בוסטר שיש לו Lock offs ואם כן איזה דגם מומלץ בתחום מחירים שלא עולה על 1000 ש"ח?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 20. שירה הגב

  אבי שלום,
  ראשית תודה על כל המידע וההמלצות באתר שלך – נעזרנו בו כמה פעמים וזה מידע ממש קריטי להורים!
  קנינו בקיץ האחרון (2015) בארה"ב את האוונפלו טריומפ ואנחנו משתמשים בו מאז הגד כיוון הנסיעה (לילד בן שנה וחצי במשקל 10 קג). רק עכשיו ראיתי את המידע שכתבת פה והסתבר לי שהוא לא מעוגן בצורה בטיחותית! (אין לנו את הlocking clip).
  החברה בארהב לא מוכנה לספק לי והחברה בארץ יכולה לשלוח אך זה יקח כמה ימים – מה לעשות בינתיים? האם ניתן להשתמש בעיגון איזופיקס נגד כיוון הנסיעה או שנצטרך להפוך אותו עד שיגיע הLOCKING CLIP?
  אם ניתן להשתמש באיזופיקס נגד כיוון הנסיעה, אשמח לקישור להנחיות כי לא מצאתי כלום ברשת.
  תודה רבה
  שירה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 21. עדי ברנס הגב

  שלום אבי
  ברצוני לדעת את דעתך לגבי כיסא אינפנטי s500?האם בטיחותי מספיק?לא מצאתי אותו במבחני ריסוק..ואם לא הוא אז איזה כן נחשב לטוב מאוד..
  יש לי תאומים בני שנה וחודשיים ובגלל שאני צריכה 2 כיסאות איזה אוכל לרכוש במחיר סביר ?
  תודה מראש..עדי

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 22. יעל הגב

  הי אבי
  לאור מה שכתבת ראייתי שיצא דגם חדש לצ'יקו נקסט פיט ב2015 (כיסא בטיחות Chicco דגם NextFit CX) האם גם בכסא
  זה יש בעייה של Locking Clip? וכדאי לקנות את הדגם הישן יותר? קשה לראות במפרט…
  איך אפשר לדעת?
  אשמח לשמוע את דעתך
  תודה
  יעל

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 23. לוטם הגב

  האם התוקף של סלקל תקף לסלקל שלא היה בשמש ? כלומר אם הוא פג תוקף כעבור 5 שנים אך מתוכם היה רק שנתיים ברכב.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 24. יצחק הגב

  שלום אבי
  לילדה בת 5
  מה עדיף
  אוונפלו ביגקיד שקיבל 5 כוכבי בטיחות
  או ברייטקס פונטייר קליקטייט עם שימוש ברצועות הפנימיות שקיבל 4 כוכבי בטיחות?

  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 25. ליאור הגב

  אבי שלום,
  תודה על המידע החשוב שאתה משתף איתנו.
  האם ידוע לך על תוצאות מבחני ריסוק לכסאות של Joie? במיוחד הדגם Joie Every Stages.
  בכלל, האם ניתן למצוא רשימה ארוכה יותר של דגמי כסאות ותוצאות מבחני הריסוק שלהם איפשהו?

  תודה מראש!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 26. מור הגב

  אבי שלום,

  מתלבטת לאור הכתבה שלך מה לקנות לתינוק שלי בן ה7 חודשים לטווח ארוך:
  את הצ׳יקו נקסט פיט או את האוונפלו e3.

  תודה רבה על כל המידע והעזרה.
  בברכה,
  מור.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 27. טל הגב

  שלום אבי,

  מה דעתך על כסא לאונרדו של חברת מאמא קנגורה?

  תודה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 28. Tal הגב

  שלום אבי ,
  בכסא ציקו נקסט פיט שבדקתי יש נעילה לחגורה.
  אז אין צורך ברכיב לוקינג קליפ נכון?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 29. שלומית הגב

  אבי שלום,
  תודה רבה על הסקירה המקצועית.
  למדתי כאן דברים קריטיים ממש שלא נאמרו לי במספר חנויות למוצרי תינוקות.
  אנחנו רוצים לקנות כסא בטיחות לתינוקת בת 4 חודשים המליצו לנו בחנות מאוד על evenflo טריומף 65 מלידה עד 30 ק"ג.
  האם אתה ממליץ עליו? האם באמת בטיחותי עד 30 ק"ג?
  אם לא מה הכיסא המומלץ לדעתף?
  תודה רבה!!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 30. אנה הגב

  שלום אבי,
  קצת הסתבכתי עם כל המושבי הבטיחות שכאן…אחרי קריאה ממושכת נשארתי עם 2 מועמדים-מרתון של ברייטקס וטריומף של אוונפלו. מה משניהם יותר בטיחותי? והם יש להם תוקף כי נאמר לי בחנות כי למושב עם שלדת פלסטיק יש תוקף של 8 שנים לעומת שלדה מברזל שאין לה תוקף בכלל…אמין?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 31. נועה הגב

  הי.
  יצאתי מבולבלת…
  יש לי ברייטקס בולוורד אחד משנת 2014 לילד ששוקל 14 קג שרכשנו לאחר התייעצות איתך. צריכה לקנות כיסא נוסף לתינוק בן חצי שנה.
  איזה כיסא אתה ממליץ לרכוש עכשיו? האם כדאי להעביר את התינוק לברייטקס הקיים ולקנות לגדול כיסא אחר?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 32. אביב הגב

  שלום אבי,
  ברשותינו כסא בטיחות פג פרגו קונברטבל. אם אני מבינה נכון הוא מצוייד בלוקינג קליפס? כאשר אני מחברת באמצעות חגורת הבטיחות עליי לנתק את האיזופיקס נכון?

  שאלה נוספת, לתינוקת בת 8 חודשים ששוקלת פחות מ9 קילו אך לא מסוגלת לשבת בסלקל בשום אופן איזה כסא היית ממליץ, תקציב הוא לא שיקול..

  שאלה אחרונה, עד 18 קילו הקוסקו סינרה מספק מענה בטיחותי? האם מתאים לגיל קטן משנה?
  תודה רבה!
  אביב

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 33. Yarden הגב

  אבי שלום,

  תודה על המידע החשוב והמעניין.
  אשמח לעצתך.
  יש לי 3 ילדים ששוקלים 17, 17, ו20 ק"ג בני 4.5, 4.5 ו6 בהתאמה.
  כרגע הקטנים יושבים בכסא בטיחות פריורי של מקסי קוזי (עד 18 ק"ג) והגדול עם כסא של evenflo המעוגן לרכב במערכת SureLATCH.
  אני מחפשת פתרון בטיחותי עבור שלושתם, ולאחר שקראתי את המידע שכתבת אני מבינה שלא מומלץ להשקיע בשני כסאות נוספים עם מערכת איזופיקס או latch בגלל מגבלת המשקל.
  האם הפתרון הוא בוסטר המעוגן במערכת איזופיס שבו רק הבוסטר עצמו מעוגן והילד חגור בחגורת בטיחות של הרכב? ראיתי רק Maxi-Cosi RodiFix Booster, האם יש בוסטר מסוג זה לחברות נוספות?
  תודה רבה,
  ירדן

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 34. אלון הגב

  שלום אבי,
  אני עוקב אחרי הפרסומים שלך כבר הרבה שנים אז קודם כל המון תודה על כל הידע המעמיק שאתה משתף כאן ובדף הפייסבוק שלך.
  יש לי בוסטרים משולבי ריתמה מסוג אוונפלו מאסטרו ברכבי המשפחה (מאזדה 3 ומאזדה 6, 2009 ו 2013 בהתאמה) הילדה שלי בת ה 6 ואוטוטו מגיעה למשקל 18 ק"ג, האם כשתגיע למשקל הזה אני צריך להעביר את המושבים מהעגינה הנוכחית שלהם לעוגני האיזופקס לעגינה באמצעות חגורת הבטיחות?
  זאת אומרת שאני צריך להשיג locking clips ולעגן מחדש את המושב בעזרת חגורת הבטיחות ובעזרת ה tether strap?
  תודה,
  אלון

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 35. מיכל הגב

  אבי שלום,
  תודה רבה על המידע המפורט (אם כי מודה שקצת קשה לי לעקוב אחר כל הפרטים שאיני מבינה בהם כ"כ).

  אשמח לעזרתך- בני בן ה-4 יושב כעת במושב בטיחות דגם מרתון, ומשקלו כ-16.5 ק"ג.
  בקרוב אצטרך להעביר את בתי בת ה-9 חודשים למושב בטיחות, ולכן אני מעוניינת לקנות בוסטר שיתאים לו.
  על איזה דגם אתה הכי ממליץ? אשמח כמובן שיהיה דגם שישרת אותנו להרבה זמן..

  תודה רבה,
  מיכל

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 36. שרון הגב

  שלום אבי,

  קוראת כאן בבלוגים וברשימות המומלצים ומתקשה למצוא… אשמח להכוונה שלך לדגמים רלוונטיים.

  אנחנו מחפשים כסא לרכב של סבא וסבתא, כזה שמשמש לנסיעות מזדמנות אך הבטיחות חשובה לנו.
  רב הנוסעים בו יהיו בני 3-5 למעט אחת שאולי תיסע לפעמים והיא בת שנה וחצי.

  לכן אנחנו לא צריכים כסא נגד כיוון הנסיעה (כי הם לא יהפכו אותו בעצמם כל פעם) אבל מה שכן חשוב לנו הוא היכולות לשנות את גובה הרתמות בקלות בלי להוציא ולהשחיל כל פעם מחדש.
  הסתכלתי בעיקר על בוסטרים משולבים רתמות ונראה שבאף אחד אין אפשרות כזו לשינוי גודל הרתמות… יתכן?

  אשמח להמלצותיך,
  תודה. שרון

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 37. תמר הגב

  שלום אבי,
  לצערי אני הולכת לאיבוד מכל המונחים וההגדרות.
  רכשנו לפני כמעט שנה את הכסא בטיחות של מקסי קוזי אקסיס פיקס. הוא מעוגן לרכב (חגורה שמתחברת לחלק האחורי של המושב). אז זה בסדר או לא?
  עכשיו אני צריכה לרכוש כסא לרכב השני ומתלבטת איזה כדאי, אשמח להמלצתך (הסתכלי על טובי של מקסי קוזי).

  תודה רבה

  תמר

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 38. יוני הגב

  היי אבי, תודה רבה על המידע.
  אם הבנתי נכון, בעצם כיום לאוונפלו טריומף וגרמו סיים פור מי
  אין יתרון פונקציונלי על כסא כמו קוסקו סנרה נקסט שמתאים עד 18 ק"ג?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 39. יוני הגב

  שלום אבי, כמה כוכבי בטיחות סלקל Primo Viaggio SL ללא בסיס קיבל?

  והאם ללא הבסיס בכלל בטיחותי לחגור אותו בחגורות בתקן שיש בארץ מסוג ELR?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 40. בקי זהבי הגב

  היי אבי,
  מנסה לעשות סדר בכסאות שיש לי לפני שקונה חדשים ומעבירה בין אחים.
  ברשותי קוסקו סנרה שלא רשום לי תאריך תפוגה, אלא רק ייצור אוגוסט 2010. האם הוא בתוקף? עד מתי אפשר להשתמש בו במידה וכן?
  האם סלקל מסוג ציקו קיי פיט 30 שנרכש לפני כ6.5 שנים עוד בתוקף? עד מתי?

  תודה, בקי

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 41. קרן הגב

  הדילמה שלי, היא בין הברייטקס,הצ'יקו והגרקו, עבור תינוקת בת עשרה חודשים, משהו שישמש אותנו היטב לעתיד, וגם לאח או אחות קטנה שיצטרפו בעתיד הלא רחוק.
  כמובן, שזה יהיה תקין גם נגד כיוון התנועה וגם עם כיוון התנועה ולכל המשקלים

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 42. מיטל הגב

  קצת הלכתי לאיבוד,
  אוונפלו טריומף ברכב פולקסווגן פאסאט – האם לעגן באמצעות האיזו פיקס? או באמצעות חגורת הבטיחות? ואם באמצעות החגורה אז האם צריך את הlocking clip?
  ומה הדין לגבי התקנה במושב האמצעי?

  ואותה שאלה לגבי הקוסקו סנרה בבקשה

  והאם במזדה 2 צריך להוסיף את הlocking clip לשני הכסאות שכתבתי מעל (רכב שני)

  תודה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 43. ענת הגב

  הי אבי. אינפורמציה מעולה. תודה.

  יש לי ילד בן ארבע וחצי וילדונת בת שנה וחצי. הוא בריקארו ספורט ו היא עדיין בסל קל.
  קניתי את הריקארו כי הבנתי שהוא כסא בטיחות ובוסטר אך מרגיש כי לא נתפס טוב כבוסטר… ולא ראיתי את הציון שלו במבחני הבטיחות שמפרסמת.
  רוצה לקנות לה כסא בטיחות עם בוסטר. על מה אתה ממליץ?

  תודה רבה ענת

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 44. מאיה הגב

  אבי שלום
  נשארתי מאוד מבולבלת אחרי שקראתי את האזהרה האחרונה שלך
  אחת המסקנות ממה שקראתי היא שאם אני מעוניינת בכסא בטיחות שבאמת יהיה בטיחותי גם כשמדובר במשקלים גבוהים אז כדאי לקנות רק את הברייטקס קליק אנד טייט…אבל הם יקרים מאוד ולפי מבחני הריסוק שפרסמת הציון שלהם היה נמוך יותר לעומת כסאות כגון אוונפלו או צ'יקו
  ולפי מה שהבנתי מהכתבה הנ"ל הכסאות האלו לא באמת נותנים מענה כפי שמובטח במשקלים גבוהים (אם הבנתי נכון)
  אבל לאחר מכן ראיתי שהגבת למישהו לגבי הצ'יקו שכן נותן מענה בטיחותי מובנה אם קושרים את הכסא עם רצועות בטיחות כראוי
  בקיצור ולעניין….בלאגן אחד שלם בראש!
  יש סיכוי לכתבה נוספת שתעשה סיכום כלשהו לגבי הכסאות המופיעים ברשימת המומלצים האחרונה שפרסמת עם ציוני מבחני הריסוק שלהם לבין המענה שהם מספקים (ובאיזו צורה)/לא מספקים למשקלים הגבוהים?
  תודה רבה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 45. אליס הגב

  ההמלצות על בריטקס רלוונטיות גם לסל קלים? ברשימת הסלילים המומלצים אצלך באתר אין דגמים של בריטקס. אתה יכול בבקשה להמליץ על הדגם סל קל שלהם שכדאי לרכוש הן מבחינת מבחני הריסוק והן מבחינת בטיחות ההתקנה..
  תודה אליס

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 46. רועי הגב

  אבי שלום,
  רכשנו בעבר ברייטקס בולוורד שהינו אכן נוח ובטיחותי אך מאוד מסיבי. אני מעוניין במושב בטיחות באותה רמה אך במידות קטנות יותר במידה וקיים כזה (כאמור ללא צורך להתפשר על הבטיחות).

  תודה
  רועי

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 47. אלינור הגב

  שלום,
  לאחר קריאה מרובה בנושא כיסאות בטיחות אני רוצה להבין האם דווקא הרכב שלי משנת 2007
  מצוייד בחגירה ALR = כאשר אנחנו חוגרים את עצמנו או סלקל
  ומושכים את החגורה (אפילו אם מעט ) היא ננעלת ישירות ולא מאפשרת משיכה נוספת זה הוציא אותי מדעתי בעבר
  החגורה לא נמשכת כאשר אני עוזבת מעט אפילו, האם אני צודקת בהבדל בין ALR ל-ELR כאשר אז היא פשוט לא נעצרת
  וניתן להמשיך את המשיכה?
  אם כן , איזה כיסא אפשר לחגור ולא מצריך איזופיקס שמחירו לא מעל 900 /1000 ש"ח והוא נחשב בטיחותי ויציב וקל לעגינה יחסית עם חגורות בטיחות? כלומר, ממה שהבנתי כיסאות שאין את ELR מצריכות את הקליק טייט או הלוקינג קליפ שצריך לדעת להתיקנו גם כן ואצלי אני מבינה שאין בזה צורך בעצם.
  אשמח לתגובה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 48. שרון הגב

  תודה רבה על האינפורמציה החשובה הזו.
  יש לנו כיסא של אוונפלו טריומף שמעוגן עם איזופיקס. האם זה אומר שמעל 18 קג לא נוכל להשתמש בו יותר? לא ראיתי איזשהו מנגנון נוסף לעיגון עם החגורה של הרכב.
  אנחנו רוצים לקנות לגדולה שלנו (בת 3) כיסא בטיחות משולב בוסטר וקיבלנו המלצה על גרקו נאוטילוס או ברייטקס פיוניר. האם בשני המקרים הנל אנחנו מוגבלים עד 18 קג בקשירת הילדה עם רתמות פנימיות ועיגון איזופיקס? האם עדיף כבר לקנות בוסטר טוב ולקשור אותה עם חגורת הרכב? הבנתי שמעבר מוקדם מידי לובסטר הוא גם לא מומלץ.
  מבולבלת..

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 49. אמיר הגב

  הי,
  רוצים לעבור מסלקל לכסא בטיחות תינוק 10 חודשים 9 קילו.
  מתלבטים בין Symphony E3 של evenflo שניראה נוח וציינת כבטיחותי.
  ל – Sure Ride Evenflo אוונפלו שלא ראינו שום מידע בטיחותי עליו אבל במבצע כרגע.
  לכסאות של בריטקס כמו לדוגמא –
  Britax Boulevard G4.1 או משהו דומה.
  המכונית שיש לנו זה סיאט לאון 2013 כלומר אירופאית מודל 2013, אז לא בטוחים לגבי האפשרויות קשירה/קיבוע של כסא

  מה מומלץ? אלטרנטיבות אחרות דומות?

  תודה מראש

  אמיר

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 50. מיטל הגב

  אבי שלום רב,
  קראתי בעיון ובעניין, תודה רבה על המידע.
  האם כסא בטיחות מסוג בוסטר רצועות Tranzitions Graco
  עם חיבור איזופיקס וחגירה פנימית מומלץ עבור ילדה בת 4.5, בהנחה שאני חוגרת אותה בחגירה הפנימית.
  במקרה כזה חיבור באיזופיקס יעיל או לא?
  תודה מראש

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 51. michal cohen הגב

  שלום רב,
  אשמח לשמוע את דעתך, בני בן 5.5, גובהו כ- 105, משקל 17 ק"ג. ביתי בת שנתיים.
  יש לנו 2 רכבים ועד כה בכל רכב יש כיסא בטיחות וסלקל. הסלקל כבר גבולי מבחינת גובה ולכן רציתי להתייעץ אם לקנות לה כיסאות בטיחות או להעביר אותה לכיסאות של בני ולקנות לו בוסטרים עם רתמות (יש לנו את הברייטקס אדווקייט ואת האלפא אומגה עלית שנקנו לפני כ- 4 שנים לא מסדרת ClickTight )
  בנוסף רציתי לשאול על איזה בוסטר היית ממליץ בהתחשב במידותיו של בני, ברייטקס פרונטיר? מה לגבי אוונפלו מאסטרו? (אנחנו צריכים 2)
  בנוסף רציתי לוודא, עד שנקנה בוסטר, את הברייטקס אדווקיט צריך כבר לעגן עם החגורה של האוטו (כאמור בני שוקל 17 ק"ג וקראתי במאמר שהאדווקיט כבד יותר בגלל הכריות בצדדים)
  תודה מראש!!!

  • michal cohen הגב

   האלפה אומגה עלית הדגם הוא: אלפא אומגה עלית GLX סייפטי פירסט. גם הוא מחובר ב LATCH האם כדאי את הכיסא הזה כדאי לעגן כבר עם חגורת הבטיחות? (נלך להתקין אצל מתקין מורשה ואנחנו לא מפרקים ומעבירים את הכיסאות)

   • אבי ורון הגב

    שלום רב,

    האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
    המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
    רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

    אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

    תודה על ההבנה, אבי.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 52. סיון הגב

  שלום רב, קודם כל תודה על המידע יש הרבה דברים חדשים שלמדתי ולא ידעתי לפני.
  רציתי להתייעץ: יש לנו 2 ילדים מקסימים :
  ילדה בת 4.5, שוקלת כ-15 ק"ג
  וילד בן שנה וארבעה חודשים שוקל כ-11 ק"ג
  בתי יושבת היום במושב בטיחות של ברייטקס בולווראד המתאים אם איני טועה עד למשקל 45 ק"ג(אולי פחות?)
  בני עדיין בסלקל (של פג פרגו, השימוש הראשוני בסלקל נעשה בתחילת שנת 2012 עם בתי הבכורה)

  אני צריכה כבר להעביר את בני לכיסא בטיחות כי הסלקל כבר לא יתאים לו בקרוב (במיוחד בחורף עם הרבה שכבות). הבנתי שאוכל לרכוש כיסא משולב-כלומר כיסא בטיחות ובוסטר עם רתמות פנימיות עבור בתי וכך להעביר את בני לכיסא הבטיחות של ברייטקס

  האמת, מכל מה שקראתי נוצר אצלי עומס במידע ואני די בבלבול באיזה כיסא משולב עליי לבחור? על מה לשים דגש?

  יש לנו רכב מדגם מזדה 3 משנת 2004. יש לו חיבור לאיזופיקס. עם זאת בכיסא המשולב שאבחר אצטרך שיהיה לו CLICK TIGHT?
  כאמור, בתי ילדה יחסית רזה ושוקלת 15 ק"ג האם כיסא משולב יתאים לה? זה לא ממשקל של 18 ק"ג?

  ואשמח להמלצה לכיסא משולב שמתאים לבתי בהתאם לסוג הרכב שרשמתי ולפי עוד פרמטרים שנראים לך רלוונטיים.

  תודה רבה על המענה ועל הסדר בראש:)

  • סיון הגב

   היי אבי,
   ממתינה לתשובה

   תודה

   • אבי ורון הגב

    שלום רב,

    האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
    המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
    רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

    אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

    תודה על ההבנה, אבי.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 53. כנרת הגב

  אבי שלום,
  אני קוראת הרבה פניות אלייך, ואף פעם לא נתקלתי בכל מיני כסאות בטיחות ובוסטרים שמחירם זול יותר מהדגמים המדוברים, כדוגמת אינפנטי/ טוויגי. כיצד ניתן לקבל עליהם מידע? האם חברה זו נחשבת בטוחה???

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 54. עדי הגב

  אבי שלום
  עוקבת אחריך בהתמדה ונעזרת בהמלצותייך 🙂 בעקבות המלצתך קנינו לבן הגדול שלנו (בן 4 ושוקל כ15 ק"ג) את הבוסטר של ברייטקס אך אנחנו זקוקים גם לכיסא לרכב של בעלי ובו אנו מעוניינים פחות להשקיע אך עדיין לשמור על בטיחות. מה מומלץ לרכוש?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 55. אלי הגב

  היי אבי
  אנחנו זוג לפני ילד ראשון ובהתלבטות אחר כסא בטיחות טוב נתקלנו בדעות על כך ש"הנושא לא חשוב וכדאי לקנות את ההכי זול וזהו"
  אנחנו מנסים לחפש מידע על תאונות שקרו עם כסאות בטיחות/סלקלים והתוצאות שלהם ואין שום מידע על כך. לא מפרסמים בחדשות/אינטרנט כלום על הנושא. ממש כאילו אף תינוק מעולם לא נפגע בתאונת דרכים אפילו לא בנסיבות של חגירה לא נכונה או שימוש בציוד שפג תוקפו. כמובן שזה לא יכול להיות ונשמח למידע שיש לך בנושא.
  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 56. רפי הגב

  שלום אבי,
  ראשית אני רוצה להודות לך על המידע המקיף והחשוב באתר שלך שכתוב בשפה ברורה ונהירה – מאוד עוזר לברור את המוץ מהתבן לגבי שלל כסאות הבטיחות הקיימים בשוק ולשמור טוב יותר על בטיחות הילד.

  אני מבין שיש הרבה פרמטרים רלוונטיים, ובגלל שאין לי כל כך ידע טכני הייתי שמח לקבל המלצה יותר ברורה לגבי אילו מהכסאות הבאים עדיפים מבחינת השילוב המיטבי של בטיחות (במקום הראשון) ונוחות לילד (במקום השני).

  Britax Advocate Click & Tight Taohe
  Britax Roundabout G4
  Britax Marathon Click & Tight
  Britax Boulevard Click & Tight
  Chico Next Fit CX Jasper
  Chicco Next Fit CX Skylight
  Evenflo Triumph LX
  Evenflo Triumph Snugli
  Evenflo platinum E3
  Evenflo Symphony E3 Elite DLX
  Evenflo Triumph 65
  Evenflo Maestro

  שאלה נוספת – לפי מה שאני מבין ה-Britax הוא היחיד עם טכנולוגיית ה-Click & Tight ולא Isofix – קראתי את המאמר שלך לגבי הבעיות עם Isofix והצורך במתאמים מעל משקל מסוים. אבל בהנחה שההרכבה מתבצעת באופן תקין, האם אכן Click & Tight עדיין מומלץ? האם עיגון באמצעות Isofix שמתבסס על רצועות שמחוברות למושב לא מעוגן ומקובע טוב יותר לרכב לעומת Click & Tight (או לכל הפחות לא מעוגן פחות טוב מ-Click & Tight)? בגלל שיתכן וההתרשמות שגויה ונובעת מחוסר הבנה אני שואל את המומחה…

  עוד שאלה – האם יש הבדל בין עיגון Latch לעיגון Isofix?

  תודה מראש ושנה טובה ובטוחה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 57. רפי הגב

  בהמשך לשאלה הקודמת, חשוב לי להבהיר שההתלבטות העיקרית כרגע היא בין Britax בטכנולוגית Click & Tight לבין Chico Next Fit, תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 58. אביגיל הגב

  שלום אבי,
  אני מתלבטת איזה סלקל לרכוש- ברכב שלי ניתן להתקינו רק במושב האחורי האמצעי ללא איזופיקס.
  ההתלבטות כרגע היא בין
  Chicco דגם KeyFit® 30
  B-Safe 35 BRITAX
  סייבקס דגם ATON Q
  הכוונה לעגן ברכב שלי בסיס עם חגורת בטיחות, ובמקרה של נייוד לרכבים אחרים את הסלקל עצמו גם עם חגורת בטיחות.
  אשמח לדעתך על הדגמים הנ"ל, או המלצה על דגם אחר שרמת הבטיחות שלו גבוהה.
  בנוסף- כיצד אפשר לדעת אם יש לסלקל מנגנון Lock Offs בבסיס/בסלקל? והיכן ניתן לרכוש Locking Clip?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 59. לימור הגב

  הי אבי, מתלבטת בין 3 דגמים של כסאות בטיחות מגיל לידה, במקום סלקל, אשמח לחוות דעתך:
  1. chicco nextfit
  2. graco size 4me
  3. joie stage isofix

  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 60. רפי הגב

  שלום אבי,

  ראשית רציתי להודות לך על המידע המקיף והחשוב באתר שלך – יישר כח!

  יש לי מספר שאלות לגבי רכישת כסאות בטיחות לילד בן שנה וחמישה חודשים:

  1. ראיתי שאתה לא ממליץ על כסא משולב בוסטר (כמו סימפוני). הפיתוי הוא בעיקר כלכלי אבל אני מבין את הנימוקים ויכול להיות שבגלל זה לא נקנה. עוד סיבה פרקטית שבגללה חשבנו לרכוש כסא משולב בוסטר היא שהבנו שלמרות ההמלצות מבחינה בטיחותית כנגד זה, בפועל בארץ ילדים בגילאי 3 ומעלה (ואפילו לפעמים לפני כן) בד"כ כבר לא יושבים בכסא אלא בבוסטר, ובגלל זה אנחנו לא רוצים לקנות מוצר שישמש אותנו רק שנה וחצי. אשמח אם תחווה את דעתך לגבי זה – לא ברור לי אם כל ההמלצות הן כנגד זה, אז למה כל כך הרבה אנשים מסכנים את הבטיחות של ילדיהם?

  2. בהנחה שנקנה כסא לא משולב בוסטר, כנראה שנרכוש את ה-Britax Marathon CT. האם לדעתך שווה להשקיע יותר ולרכוש את ה- Boulevard – עד כמה ההבדל מהותי מבחינה בטיחותית?

  3. אני מבין שההמלצה החד משמעית היא על סדרת ה-CT של Britax, אבל זה כרגע יקר ביחס לאלטרנטיבות. אני מבין גם ש-Britax הם היחידים עם טכנולוגיית CT, אבל האם יש מוצר קצת זול יותר בלי CT שעדיין מערכת העגינה שלו טובה משמעותית ביחס לאלטרנטיבות האחרות? חשבנו על ה-Chicco Next Fit שקיבל ציונים טובים ב-CR אבל הוא נראה מצומק קצת ביחס למבנה הגוף של הילד שלנו.

  4. אנו צריכים לרכוש שני כסאות נוספים – אחד לרכב השני שלנו בלי Isofix (רכב ישן) והשני לרכב סבתא (חדש). נשמח לקבל את המלצתך לגבי שני הכסאות, כאשר אנו מעוניינים ברמת בטיחות סבירה וגם ברמת מחיר נמוכה משמעותית מ-Britax CT. חשבנו על Evenflow Triumph לרכב בלי Isofix ו-Britax Roundabout G4 לרכב סבתא, נשמח את תחווה את דעתך או תציע המלצות אחרות.

  תודה מראש וחג שמח!
  רפי

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 61. רון הגב

  אבי שלום
  עצתך…
  לילד בן שנתיים וחצי- מגיל 0 הוא על הבוללוורד. של ברייטקס בקרוב צפויה המשפחה להתרחב, וקיבלנו מחברים בוסטר משולב, delta f9 תוצרת tt צרפת. למשקל 15-36 ק"ג) לא ידוע לי מתי נרכש (משילב) ואם בתוקף. לא ברור לי האם בטיחותי. יש מדבקות, לא הבנתי היכן התאריך מופיע.
  אשמח לחוו"ד ולהמלצות
  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 62. שירן הגב

  אבי שלום,
  אנחנו עומדים לקנות כסא בטיחות משני, שישמש לנסיעות קצרות בתוך היישוב בלבד. לרכב העיקרי שלנו רכשנו את הציקו נקסטפיט. הבן שלנו בן שנה ושוקל 11 ק"ג לערך. על איזה כסא היית ממליץ?
  האם יהיה נכון להתחשב בעובדה שהכסא מיועד לנסיעות בתוך היישוב בלבד במהירויות יחסית נמוכות ובכך לרכוש כסא לא יקר מאוד?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 63. יואב הגב

  שלום אבי

  תודה על הסקירות המצויינות.

  בהוראות ההתקנה של ה- GRACO SIZE4ME 65 וה- NAUTILUS כתוב שאת שניהם ניתן לחבר ע"י LATCH/ISOFIX בלבד עד למקסימום המותר לאותו כסא (כלומר ללא מגבלה ספציפית ל- ISOFIX).

  האם אין בכך כדי לעקוף את בעיית ה- ELR הישראלית?

  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 64. דפנה ויס הגב

  אבי שלום,

  ראשית תודה על פועלך.

  בתי בת עשרה חודשים, מלידה ועד היום השתמשנו בסלקל סייבקס אטון. כעת אנו זקוקים לכסא חדש… מקריאה באתר למדתי כי אתה ממליץ על הברייטקס ClickTight, שאלתי היא לגבי הדגמים השונים – האם ניתן להסתפק בדגם הפשוט יותר (והזול בכמה מאות שקלים), או שישנם יתרונות מהותיים לדגמים היקרים יותר?

  בתודה,

  דפנה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 65. ענבל הגב

  היי אבי!
  כמה שאלות בבקשה.
  1. הגדולה שלנו עוד מעט בת 8 – יושבת על הסקיורקיד פלטינום של אוונפלו. שוקלת 25 קילו. הרצועות הפנימיות כבר צפיפות לה. עוברת לחגור עם חגורת הבטיחות של הרכב. האם אפשר שהכסא גם יהיה מחובר באיזופיקס כולל החיבור למעלה מאחורה בראש, והיא עם החגורה של הרכב?
  2. הבן שלנו אוטוטו בן שנה, יושב בקייפיט 30. כבר צפוף לו ואנחנו מחפשים משהו אחר. עד הכתבה חשבנו על הנקספיט, ועכשיו אני לא בטוחה. מה גם שחשבתי שאולי הוא יעבור לסקיורקיד והגברת תעבור לבוסטר (חשבנו על גרקו אפיקס או קידפיט – מה מומלץ?). אבל כנראה שלא יוכל לעבור לסקיור לפני גיל שנתיים + עדין מעדיפים שישב נגד כיוון הנסיעה. ואולי בכלל עדיף לגדולה לשבת בסקיור עד להודעה החדשה כי הוא עדיף על הבוסטרים שציינתי ודומיהם?
  אז מה ההמלצה שלך?
  תודה רבה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 66. צחי הגב

  אני מעוניין לקנות כיסא בטיחות לרכב שני כך שאין כוונה לנייד את המושב.
  האם אתה עדיין ממליץ על סדרת הבריטקס קליק טייט או שאפשר להסתפק ב-Cosco Scenera Next בהתקנה חד פעמית? הפער במחיר הוא 1000 ש"ח.
  ה-Cosco הוא מוצר אמריקאי שדורש locking clip או אירופאי?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 67. יעל הגב

  היי אבי,
  אני מעוניינת לקנות כיסא בטיחות לתינוק שלי, הוא בן 4 חודשים ושוקל 8 ק"ג. יש לנו באוטו הראשי את הCHICCO NEXTFIT ולאוטו שלי אני צריכה גם כיסא בטיחות אבל לא מעוניינת להשקיע כ"כ הרבה כסף. האם אתה יכול להמליץ על כיסא בטיחות שמתאים לגיל 0 והוא עולה באזור ה 400-500 ש"ח?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 68. מיכל הגב

  מה דעתך על הסלקל של ג'ואי? i-gemm

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 69. אייל הגב

  שלום אבי,
  רציתי לקנות את קטגורית ALL IN ONE של אוונפלו. (בחפשי שם דגם -ראיתי שיש לאוונפלו המון דגמים עם שינויים קלים שהמשותף לכולם הוא שהם עד 50 קילו בערך) יש להם המון שמות למשל הSymphony dlx platinum
  חלק מהחנויות קוראים להם E3.בטעות.

  לא מצאתי תוצאות ריסוק של כסא כזהALL IN ONE . במה שפורסם ב2016 לא פרסמו את קטגוריה זו פשוט.
  ואני פוחד שמא אעשה טעות בטיחותית.

  תוכל בבקשה לתת את ציוניו?
  או יותר טוב – להציג מבחן עדכני לקטגוריה זו?

  תודה מראש על העזרה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 70. אדוה הגב

  שלום אבי ותודה על עבודת הקודש!!!

  מרוב מידע קצת התבלבלתי,
  האם יש כסא בטיחות שאתה ממליץ עליו כטוב ביותר?
  ובמקביל,
  התלבטנו בין ציקו נקסטפיט לאוונפלו טריומף. מה עדיף?

  מדובר בתינוק במשקל 9.5 קילו ונשמח לכסא שישמש לטווח הרחוק.
  תודה!!!!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 71. meni הגב

  אבי שלום
  שמי מני ואני מעוניין לקנות בוסטר מדגם Pioneer של חברת ברייטקס, לא הצלחתי להבין מהכתבה האם הבוסטר הזה מומלץ ועונה על כל דרישות הבטיחות המחמירות ביותר? (בהתחשב בעובדה שהזכרת אותו)
  אמור להתאים לילדה בת 5 כשהמטרה לחגור אותה עם חמש נקודות עגינה.
  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 72. מעיין הגב

  היי אבי
  השאלה שלי לא קשורה למושבי בטיחות אבל לא מצאתי מקום אחר לכתוב בו שאלות..
  האם יש לך המלצה על מזרן למיטת מעבר במחיר של עד 500 שח?

  תודה
  מעיין

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 73. מיכל הגב

  שלום רב,
  אשמח להמלצתך לגבי כסא בטיחות עבור בני בן השנה ו-4 חודשים. יש לנו כרגע סלקל Chicco KeyFit אך כבר נהיה צפוף בו, בייחוד עכשיו בחורף. לשלב הבא מעל 18 ק"ג יש לנו בוסטר Graco Nautilus, כך שכרגע מה שאנחנו צריכים זה כסא בטיחות דו כיווני עם 5 נק' קשירה, הגנת ראש טובה וכמובן ציון טוב במבחני ריסוק. תקציב – היינו רוצים עד 600 ש"ח… תודה רבה!

  • מיכל הגב

   תיקון – תקציב עד 1000 ש"ח
   ואפשר גם שהכסא כבר ישמש אותנו עד 30 ק"ג
   נשמח להמלצתך. תודה!

   • אבי ורון הגב

    שלום רב,

    האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
    המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
    רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

    אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

    תודה על ההבנה, אבי.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 74. אלינור הגב

  שלום אבי, תודה רבה על העבודה החשובה שאתה עושה!
  יש לי שאלות לגבי מושבי EVENFLO: יש לי 2 מושבים (בשני רכבים), אחד SECURE KID 400 והשני MAESTRO. בתי בת 6, שוקלת קצת פחות מ-18 ק"ג (1.18 מ'). לפי החוברת של היצרן, ניתן להשתמש ברתמות הפנימיות במושבים הללו עד משקל 22 ק"ג. שאלותיי הן אלה:
  1. האם זה אומר שאפשר להשתמש באיזופיקס עד משקל 22?
  2. האם רק לאחר מכן לעבור לשימוש בחגורות הרכב ואז עליי לקנות LOCKING CLIP?

  תודה מראש!
  אלינור.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 75. מורן הגב

  הי אבי
  קראתי באתר שלך כמעט כל מה שאפשר לקרוא.
  לא הבנתי למה כתבת פה בתשובות שהמאסטרו נחות בשלב הדני שלט ושהשור רייד אינו נותן מענה לכל טווח השימוש שלו.
  בהנחה שאנחנו יודעים לחבר נכון ומחזיקים באבזם הנעילה.
  תודה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 76. אשר הגב

  שלום רב
  רציתי לשמוע מה דעתך על כיסא graco 4ever.
  יש לנו תינוק בן 8 חודשים ואנחנו מעוניינים לקנות כיסא לטווח ארוך

  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 77. חנה הגב

  שלום וברכה ,
  בני בן השנה וחצי נוסע כל יום בהסעה למעון (מונית) רציתי לדעת האם הכסא הנ"ל מומלץ עבורו או לחילופין איזה המלצה יש לכסא בטיחות (אין לי רכב)
  תודה רבה
  חני

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 78. נוי הגב

  שלום אבי,
  תודה רבה עם הפוסט! בהחלט עוזר מאוד
  רציתי לשאול האם מכיר כיסא בטיחות cybex sirona?
  הוא לא הופיע ברשימה של הכסאות בפוסטים האחרים שלך.
  האם הוא בטיחותי?

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 79. עדי הגב

  היי, קראתי את הכתבה שלך בעיון ואז פניתי להוראות בטיחות של הכסא שקניתי לבן ה4. מדובר על evenflo secure kid וההוראות מציינות כי מערכת הLATCH (איזופיקס למיטב ידיעתי) מיועדת לילדים עד משקל של 22.6קילו. האם המידע הזה מדוייק בהינתן הכתבה שלך (בה ציינת שחיבור איזופיקס מיועד עד למשקל 18ק"ג)?
  תודה רבה,
  עדי

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 80. יניב הגב

  הי אבי,
  כיצד ה- SecureKid יכול להציע חגירה ברתמות הפנימיות עד 30 ק"ג , בעוד שעיגון הכסא הוא ב- LATCH בעל מגבלת ה- 18 ק"ג?
  אשמח להבהרת הסתירה.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 81. יניב הגב

  הי אבי, ניתן לבטל את השאלה הקודמת – מצאתי בחוברת היצרן כי ניתן לעגן את המושב גם עם חגורות בטיחות, תודה יניב

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 82. יעל הגב

  שלום אבי,
  שמחתי לקרוא מאמרים שלך בנושא כסאות בטיחות אשר פקחו את עיניי להבדלים הרבים בין הכסאות המוצעים בשוק, כעת אני עומדת על בחירה קשה ואשמח לקבל את עצתך,
  בני בן 1.4 ישב עד כה בסלקל של Key fit עד 13 ק״ג, הוא אמנם לא שוקל 13 ק״ג עדיין אבל גבוה לגילו ולכן מצאנו שצפוף ולא נוח לו בסלקל שלו.
  אני מתלבטת בין
  Maxi cosi axiss fix
  ובין
  Maxi cosi pria 70
  האם תוכל לעזור לי לעמוד על היתרונות והחסרונות של שני הדגמים? ועל איזה מהשניים היית ממליץ?
  כמו כן, לאחר מבט נוסף ברשימת המומלצים אני תוהה אם אחד מאלו הוא הבחירה הנכונה או שכדאי לבחור בכסא שקיבל דירוג best?

  בקצרה, אמא מבולבלת לילד ראשון – ממתינה למוצא פיך…
  בתודה מראש,
  יעל

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 83. שחר הגב

  שלום אבי,

  תודה על הכתבה!
  ברשותי סלקל Cybex Aton 3S אשר עפ"י המדריך למשתמש הוא עומד בתקן ECE R44/04. למושב עצמו אין אופציית isofix/latch.
  לא מצאתי כל איזכור במדריך למשתמש לגבי צורך בשימוש ב-locking clip עבור חגורות ELR.
  לאחרונה רכשתי בסיס Cybex Aton Base בתקן אמריקאי, לאחר שלצערי המוכר הצליח לשכנע אותי כי אין הבדל משמעותי בבסיסים (אמריקאי מול אירופאי). על אף שניתן לעגן את הבסיס ב-latch, אחד מהרכבים שלנו ישן יותר ולא קיים בו עיגון כזה.
  במדריך המשתמש של הבסיס בתקן האמריקאי רשום שיש צורך ב-locking clip כאשר מתקינים ללא בסיס עם חגורות ELR ובנוסף דגם המושב שמופיע שם נראה שונה ומכיל chest clip בקשירת הרתמות במושב.

  שאלותי הן:
  1. האם ניתן להשתמש במושב זה בהתקנה ללא בסיס וללא locking clip בחגורות ELR?
  2. האם יש בעייה בכך שהבסיס הוא בתקן אמריקאי והמושב בתקן אירופאי ובכלל בחוסר ההתאמה בין במדריכים של המושב ושל הבסיס (לדוגמא ההערה לגבי ה-Locking clip, מבנה הכיסא השונה ברתמות ובסיס ללא רגלית)?

  קישור למדריך למשתמש Cybex Aton 3S:
  http://cybex-online.com/media/carseats/aton3/manuals/ATON3S_SG8_EN_PA.pdf

  קישור למדריך למשתמש Cybex Aton Base האמריקאי:
  http://cybex-online.com/media/carseats/aton/manuals/Aton%20SG6_US.pdf

  תודה מראש,
  שחר

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 84. ליאת הגב

  שלום אבי.
  אשמח לשמוע את דעתך
  בתי בת 3 רכשתי היום עבורה בוסטר עם רתמות
  ברייטקס פיוניר 70 g.1.1

  לפי הסרטונים הוא מתחבר באיזופיקס… אבל אני מבינה מהכתבה שעדיף קילק אנד טייט
  אם כך
  היה עדיף לקנות את ברייטקס פורטניר????
  שהוא קליק אנד טייט… אבל ברגע שעוברים לקשירה עם חגורת הרכב
  אזי- הכיסא מחובר באיזופיקס.

  אני קצת מבולבלת
  עזרתך

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 85. אורית הגב

  שלום,
  מחפשת המלצה לבוסטר + רצועות לבתי, בת שנתיים וחצי 14 ק"ג. תקציב עד 400 ש"ח.
  תודה, אורית.

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 86. אלישבע הגב

  שלום אבי,
  תודה על הפוסט המעולה!
  נודה לך מאד אם תוכל לייעץ בנושא כסא הבטיחות שלנו-
  יש לנו רכב ללא נקודת עיגון ל- tether וכסא בטיחות שהבאנו איתנו מארה"ב לאחרונה מסוג Maxi Cosi Pria 85 שלמיטב הבנתי מחייב שימוש ב- tether.
  maxi-cosi.com/us-en/car-seats/pria-85.aspx

  עד עכשיו נמנענו מסיבוב הכסא אבל בתנו בת כמעט 3 ולא רחוק היום שהיא תהיה גבוהה מדי לקריטריונים של נסיעה נגד הכיוון.
  האם אפשר להתקין עיגון tether במוסך כלשהו? האם ישנה דרך אחרת לעגן את ה- tether למכונית? או אולי פתרון אחר?

  המון תודה!

  • אבי ורון הגב

   שלום רב,

   האתר מוצף במאות שאלות מדי שבוע, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.
   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם נותרה שאלה לא פתורה, נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על ההבנה, אבי.

 87. ריקי הגב

  שלום רב, אני פונה אליך שוב מאחר ועזרת לי כל כך בפעם הקודמת

  יש לי שני בנים, הקטן בן שנה וחודשיים – 11 קילו והבכור בן שנתיים ושמונה חודשים – 12 קילו
  כרגע יש ברשותי כסאות בטיחות :
  britax clicktight boulevard
  britax clicktight advocate
  וברכב המשני יש לי את הCosco Scenera
  את שלושתם אני מעגנת אך ורק ע"י חגורת הבטיחות, האם עליי לעגן את המושבי בטיחות בדרך נוספת ? צריך להוסיף Locking Clip ? (רכבי מאזדה בינתיים)

  שאלה נוספת,אני רוצה לקנות לבכור שלי בוסטר משלוב עם רתמות לרכב השני (לא לשימוש יומיומי) האם עליי להזמין Locking Clip לדגמים שציינת
  גרקו Argos 70
  אוונפלו SecureKid 300/400
  אוונפלו מאסטרו
  וזה פותר לי את בעיית התאימות ?
  דבר נוסף שאני רוצה לדעת, יש משהו בינהם שהוא עדיף ?
  גם ברמת ההרכבה וההתקנה מאחר ומדובר ברכב שהוא לא יהיה קבוע בו.

  • אבי ורון הגב

   שלום ריקי,

   מאמר עדכני עם תוצאות מבחני ריסוק 2017 עומד לרשותך.
   Locking Clip נדרש לכל מוצר אמריקאי שאין בו נעילה מובנית לחגורות הבטיחות, בעת העיגון בהן.
   התקנה עם Locking Clip היא תענוג מפוקפק.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 88. אור הגב

  אבי שלום,

  תודה רבה על כל המידע החשוב!
  יש ברשותינו את הכיסא של ציקו נקסטפיט, האם עד משקל 18 ק״ג להשתמש באיזופיקס ולאחר מכן להשתמש במנגנון של חגורת הביטחות?

  תודה רבה!

  • אבי ורון הגב

   שלום אור,

   בהחלט. שימי לב שנגד כיוון הנסיעה מורשה האיזופיקס במושב שלך עד 16 ק"ג בלבד.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 89. דקלה מלאכי הגב

  אבי שלום רב,
  ישר כח על המאמרים המפורטים להפליא!!
  לאחרונה העברנו את הילדה (3.5) למושב בוסטר עם רצועות פנמיות וחיבור איזופיקס לרכב.
  הכסא הוא Drakon JM01 Twigy.
  לאחר שקראתי כמה מהמאמרים שלך ניסיתי לברר לגבי מבחני בטיחות שהכסא עבר ורמת הדירוג שלו, אבל משום מה התקשתי למצוא אינפורמציה.
  רציתי לשמוע את חוות דעתך על הכסא ובנוסף, האם השימוש באיזופיקס מתאים לילדה שלי בכסא זה (מעל 18 ק"ג).

  • אבי ורון הגב

   שלום דקלה,

   להבנתי, מדובר במוצר מדבקה סיני, שאינו נמכר באירופה ולכן אינו משתתף במבחני הריסוק ההשוואתיים.
   מוצר בתקן אירופאי (ECE-R44) לא מסוגל לרתום בד"כ מעל 18 ק"ג.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 90. פינטו רוני הגב

  רציתי לברר לגבי הגרקו 4EVER איך הוא ברמת הבטיחות
  כבר רכשנו אבל אז ראיתי את המאמר שלך…

  • אבי ורון הגב

   שלום פינטו,

   ראה כאן.
   רמת הבטיחות במבחנים בארה"ב טובה מאוד, אבל בישראל חגורות הבטיחות שונות, אז צריך Locking Clip.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 91. חנה הגב

  שלום, לאחרונה התוודעתי לכל נושא הבטיחות בכיסאות. רציתי לשאול, יש לי ילדה בת שנה וחצי במשקל ממוצע שכבר קנינו לה כסא בטיחות של אינפיניטי, אבל לא מצאתי אותו בשום דירוג…מה זה אומר?
  אם הוא לא קיבל שום כוכב והוא מסוכן אתה ממליץ לקנות חדש? אם כן אני ישמח לשמוע דגם מדוייק.
  תודה רבה!.

  • אבי ורון הגב

   שלום חנה,

   אולי מאמר עדכני זה יאיר את הנושא עבורך.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 92. דנה הגב

  הי
  האם ניתן לשים את ציקו נקסטפיט במושב הקדמי עם הפנים נגד הכיווןן ולעגן בחגורה?

  • אבי ורון הגב

   שלום דנה,

   רק אם ניתן לעגנו בצורה יציבה לפי הנחיות היצרן וכרית האוויר מנוטרלת.
   החוק מתיר זאת בישראל.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 93. ברכה הגב

  שלום וברכה
  תודה על כל המידע החשוב!!
  קצת טבעתי בים המידע ואשמח להמלצות ספציפיות
  א. האם סלקל Besafe iZi Go צריך תוספת LOCKING CLIP? משתמע לי מדברייך שלא, כיוון שהוא אירופאי, אבל אני לא מצאתי התקן כלשהו שמייצב אותו אל החגורה, דווקא הוא זז ממקומו ואינו מקובע היטב לרכב…
  ב. איזה כסא בטיחות/ בוסטר עם רתמות פנימיות מומלץ לילדה בת 3.5 השוקלת כ 18 ק"ג ואיזה לילד בן 5 השוקל כ 19 ק"ג?
  אציין שיש תינוקת בת חצי שנה שתזדקק לכסא בטיחות בעוד מספר חודשים.. אז חשבתי לקנות בוסטר לגדול, כסא בטיחות לבת שלוש שיעבור אח"כ לתינוקת ואז לקנות בוסטר נוסף לבת השלוש?? אם כי מצד הבדלי המשקל איך שהבנתי מדברייך לבת השלוש ששוקלת יותר אולי צריך בוסטר שמותאם עד משקל גבוה יותר.
  תודה רבה!
  ברכה

  • אבי ורון הגב

   שלום ברכה,

   א. נכון, אירופאי. התקן שרשום עליו צ"ל ECE-R44
   העיגון צריך להיות ע"י ליפוף חגורת הכתף מאחורי המשענת ונעילתה בקליפס שם.
   ב. לשניהם בחרי בוסטר רתמות.
   כזה שרותם ברתמות הפנימיות לפחות עד 30 ק"ג.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 94. הילה הגב

  אבי שלום,
  ראשית, תודה על המידע המרחב והמקצועי! לשם הדיוק… יש לנו אוונפלו סימפוני. כאשר בתי תגיע למשקל 18 ק"ג אני צריכה להשתמש בחגורת בטיחות עם clickTihgt ורתמות פנימיות? מתי יש להשתמש בחגורת הרכב במקום רתמות?

  • אבי ורון הגב

   שלום הילה,

   האם ברור לך שכל התשובות לשאלותייך מוצגות בצורה ברורה על המושב עצמו (מדבקות) ו/או חוברת המשתמש?
   מעל 18 ק"ג אין להשתמש בעיגוני ה-LATCH (איזופיקס), אלא לעבור לעיגון בחגורות הבטיחות לטובת רתימה פנימית למשקלים גבוהים יותר.
   מעל משקל כ-30 ק"ג או 1.27 מ' (המוקדם ביניהם) חייבים לעבור למצב הבוסטר (ללא רתמות פנימיות), אסור לפני 18 ק"ג ו/או 1.10 מ' לפחות!

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 95. אודי הגב

  השבוע קניתי סלקל של מקסי-קוזי מדגם מיקו 30. בחנות המוכרת אמרה לי לקשור את בסיס הסלקל בעזרת חגורת הבטיחות בנוסף למערכת האיזופיקס שמותקנת בבסיס.
  שמעתי לאחרונה על אזהרות בנושא האומרות שאסור לשלב בין 2 הקשירות.
  אשמח לעזרה..תודה מראש.

  • אבי ורון הגב

   שלום אודי,

   נא להשתמש רק באחת ממערכות העיגון.
   המוצר בתקינה אמריקאית ולכן נדרש Locking Clip לעיגונו בחגורות בטיחות מסוג ELR.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

   http://www.facebook.com/ask.avi.varon

 96. יעל הגב

  שלום,
  אני מעוניינת לרכוש כסא בטיחות לרכב המשני בבית לבן 1.8 ששוקל כ 12 קילו.
  היינו רוצים שיהיה יחסית קל להעברה (למקרה שצריך להעבירו לרכב אחר) – לא כבד, התקנה יחסית פשוטה,
  לא יקר
  ומאוד בטיחותי (ציון טוב במבחני ריסוק ועוד).
  על מה היית ממליץ?
  בתודה רבה הראש!

  • אבי ורון הגב

   שלום יעל,

   עיגון באיזופיקס קשיח או גמיש ייתן לך התקנה פשוטה יחסית ומשקל נמוך יחסית.
   אנא קראי בעיון כאן.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

   http://www.facebook.com/ask.avi.varon

 97. קרן הגב

  אבי בוקר טוב,

  ראשית תודה רבה על עבודת הקודש שאתה עושה. מספק מידע חיוני בצורה נוחה ונגישה.
  רציתי להתייעץ בנוגע לרכישת מושב בטיחות מארה"ב והבאתו ארצה.
  האם ניתו לעשות זאת מבחינת התקנים? להבנתי, מהכתבות המפורסמות כאן נצטרך לרכוש locking clip ואז יהיה בטיחותי לעדן את המושב בטיחות עם החגושה בארץ. השאלה היא האם הכסאות בארהב יכולים להתחבר גם לiso-fix?

  אנו מעוניינים לרכוש, הevenflo triumph שלהבנתי בארץ הדגם שעבר את כל המבחנים (כולל התהפכות) הוא Ottawa, אתה יודע מה הדגם התואם בארהב? האם הevenflo XL הוא המקביל?

  תודה מראש
  קרן

  • אבי ורון הגב

   שלום קרן,
   אין מגבלה חוקית לייבא מושב בטיחות בתקינה אמריקאית.
   אמליץ לך לקורא בעיון את המאמר החדש: http://varon.blogb.co.il/articles/768

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את הדף עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

   http://www.facebook.com/ask.avi.varon

   • קרן הגב

    אבי בוקר טוב,

    תודה על המענה המהיר! אקרא בעיון את המאמר החדש.
    ובנוגע לשמות הדגמים? כל triumph או titan של evenflo יהיו טובים באותה מידה? בחנויות הבהיכרות שיש הבדל במבחנים שדגמי triumph שונים עברו, האם נכון?

    תודה רבה!!
    קרן

    • אבי ורון הגב

     שלום קרן,

     תת הדגמים נבדלים בצבעים, ריפוד ואולי אבזור חיצוני, שאין להם השפעה מהותית על המבחנים אם בכלל.
     אוונפלו יכולה לבחור להציג מבחנים נוספים ופנימיים שלה לטובת קידום תת-דגם כזה או אחר, אבל כפי שציינתי במאמר,
     ללא מבחן אחיד ומוסכם, לא ניתן להשוות בין הצהרות היצרנים, אלא רק בין ציוני הבטיחות שהתקבלו במבחנים ההשוואתיים.

     בהצלחה!

     קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
     כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
     עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
     תודה רבה! אבי.

     http://www.facebook.com/ask.avi.varon

 98. הדר וייס הגב

  שלום,
  רכשנו כסא בטיחות לתינוק שעתיד להיוולד בשבועות הקרובים (חמסה חמסה) של חברת joie מדגם every stage .
  כולל התקנה באיזופיקס.
  מחיפושי ברשת עולה כי הכיסא הנ"ל לא נכלל תחת המלצות בטיחות.
  האם הוא עבר מבחני ריסוק בציונים טובים? היית ממליץ עליו?

  תודה רבה, הדר

  • אבי ורון הגב

   שלום הדר,
   מדוע לרכוש לפני בדיקה יסודית? מדוע?!
   ככל שידוע לי, הוא נבחן במעבדה נוספת ומכובדת באירופה.
   עכשיו, מה תעשו אם התוצאות שם גרועות? יש עדיין אפשרות להחליף במוצר אחר?

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

   http://www.facebook.com/ask.avi.varon

 99. רעות הגב

  אבי שלום,

  מצטרפת לתודות על פועלך המבורך בנושא!
  על מנת להיות בטוחה שהבנתי נכון – לבני כסא בטיחות GROW AND GO של SAFETY 1ST אשר נרכש לאחר 2015.
  עד משקל 18 קילו חיבור באיזופיקס מתאים, מעבר ל18 קילו יש להצטייד ב LOCKING CLIP (אשר לא סופק עם הכסא!)?

  האם לאחר חיבור של LOCING CLIP ניתן לחבר את הכסא בחגורת בטיחות בלבד ללא חיבור איזופיקס (באחד מרכבינו אין אפשרות לחבר איזופיקס).

  אודה על תגובתך (ורצה לעשות לייק בפייסבוק)

  • אבי ורון הגב

   שלום רעות,

   אכן. רק מוזר שהחמצת את האזהרה באדום: לא להשתמש באיזופיקס ובחגורות בטיחות בו זמנית לעיגון המושב,
   אלא אם היצרן מתיר לעשות כן מפורשות.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

   http://www.facebook.com/ask.avi.varon

 100. עמית הגב

  אבי שלום, תודה רבה על השליחות.

  רציתי להיוועץ לפני רכישת סל קל לילדה (ראשונה), עברתי על מה שכתבת ועל מבחני ריסוק של 2016 והייתי שמחה לקבל ממך שם או שניים של סל קל הכי בטיחותי שאתה ממליץ עליו לשנת 2017.

  תודה רבה!

  • אבי ורון הגב

   שלום עמית,

   כ-60,000 איש כבר קראו את המאמר החדש שלי (26.7.17) המתייחס למבחני 2017.
   אמליץ לך גם להצטרף ולקרוא בעיון.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

   http://www.facebook.com/ask.avi.varon

   • דורית קפלוטו הגב

    אבי שלום,
    תודה רבה על הכתבות מאירות העיניים, כמובן שעשיתי לייק לדף הפייסבוק. שאלה שטרם מצאתי לה תשובה בכתבותיך (יתכן כמובן ופשוט לא מצאתי) היא בנוגע לנקודות החגירה בסלקל. יש לנו
    סלקל של פג פרגו שנקנה חדש לפני שנתיים ושימש אותנו לבן הראשון. לסלקל שתי רצועות שנקשרות בקליק במפשעה ואין חגירה באיזור החזה. האם זה תקין? קניתי תופסן אוניברסלי שניתח להשחיל על הרצועות אך התברר לי שהרצועות בסלקל תפורות באופן שלא מאפשר השחלה. האם זה תקין ובטוח להסיע כך תינוק? האם יש לך המלצות בנושא או הפניה? מקווה שהייתי ברורה. תודה רבה!!

    • אבי ורון הגב

     שלום דורית,

     אם הסלקל בתקינה האירופאית (מדבקה עליו עם ציון ECE-R44), אזי אין קליפ באזור החזה ואין לבצע שינויים/תוספות.
     בדקי ואשרי.
     הקליפ הזה קיים רק בתקינה האמריקאית (FMVSS-213).

     הקפידי להדק את רתמות על גוף הפעוט, כך שלא ניתן לצבוט את הרתמות באזור הכתפיים.

     בהצלחה!

     קיבלתם מענה חינם אין כסף בדף, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
     כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את הדף עם חבריכם.
     עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
     תודה רבה! אבי.

 101. שירן שבתאי הגב

  אבי שלום,

  אני מעוניינת לרכוש את הבטיחות מדגם evenflo sureride dlx.
  יש לי מס שאלות:
  האם זה מהווה בעיה שזה כסא שיוצר בארה"ב לא יוגל להתחבר עם חגורת הבטיחות ברכבים בארץ?
  שאלה נוספת- גם בכסא זה לא להשתמש ביחד גם באיזופיקס וגם בחגורת בטיחות?

  תודה שירן

  • אבי ורון הגב

   שלום שירן,

   עקרונית, לעולם לא מעגנים בו-זמנית גם באיזופיקס וגם בחגורות בטיחות, אלא אם היצרן מנחה לעשות כן במפורש.
   ללא Locking Clip ועיגון מאתגר פיזית, אין למושב הזה אפשרות (בטיחותית) להיות מעוגן לחגורות בטיחות ELR הנפוצות בישראל.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

   http://www.facebook.com/ask.avi.varon

 102. ריקי הגב

  היי אבי,
  ברשותינו 2 כסאות אוונפלו טריומף וכסא אחד קוסקו סנרה וכעת אנחנו מתכוונים לרכוש את הבריטקס קליק טייט.
  יש לני שני ילדים, הבכור בן כמעט 5 והקטנה בת שנה.
  יש לנו רכב אחד עם איזופיקס (הרכב שעיקר הנסיעות נעשות בו) והשני בלי איזופיקס.
  בן ה-5 שוקל בערך 19 ק"ג
  רציתי לדעת איך יהיה הכי נכון לתכנן את הכסאות כדי למנוע מינימום סיכונים.
  חשבתי שברכב שיש איזופיקס לשים את הקוסקו סנרה ואוונפלו אחד וששניהם יהיו מחוברים עם איזופיקס בינתיים (לפי ההוראות של אוונפלו אפשר עד שמשקל 22.5 ק"ג)
  וברכב ללא איזופיקס לשים את הבריטקס החדש ואת האוונפלו השני ולחבר אותם עם חגורה.
  האם אתה ממליץ לפנות למתקין על מנת שיתקין את האוונפלו עם חגורה? (אנחנו נוסעים ככה כבר שנתיים)
  כמו כן- לפי מה שקראתי הדירוג של הבריטקס בלווארד קליק טייט הוא basic לעומת הבריטקס מרתון שקיבל דירוג better- מי מהם מומלץ יותר?
  תודה רבה,
  ריקי

  • אבי ורון הגב

   שלום ריקי,

   כפי שהכרזתי בדף הפייסבוק שלי, יצאתי לחופשה משפחתית במהלך אוגוסט וכעת, עם חזרתי, מצאתי כי האתר והדף מוצפים במאות שאלות, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן בצורה פרטנית.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.

   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם עדיין נותרה שאלתך בלתי פתורה,
   נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר, או כשאלה חדשה (פוסט חדש ולא שרשור לקיים) בדף הפייסבוק.
   ואגיע אליה תחת אילוצי העומס שנוצר.

   התקן ריסון, שאינו מופיע ברשימות במאמר לעיל, ככל הנראה לא/טרם נבחן או נבחן במבחנים ישנים יותר, פחות מחמירים ולכן אין טעם להשוות אותם לציונים החדשים.

   שאלות שכיחות:

   אם השאלה נוגעת לעיגון באיזופיקס, לא משנה באיזה שיטה, חשוב לזכור כי עיגון זה מעולם לא תוכנן למשקל ברוטו של למעלה מ-30 ק"ג (מושב+ילד), אם היצרן מציע מושב המורשה מעל 18 ק"ג ברתימה פנימית, או שמשקל המושב נטו עולה על 12 ק"ג, חשוב לחפש את המגבלה של משקל הילד ברתימה פנימית, כאשר המוצר מעוגן באיזופיקס.
   אין אף מוצר המורשה עד 30 ק"ג ברתימה פנימית, שיאפשר לכם לוותר על העיגון בחגורות הבטיחות, במקום (אסור במקביל!) לאיזופיקס, אם ברצונכם למצות את כל טווח המשקל המורשה.

   הרוב המוחלט של מושבי הבטיחות האמריקאים אינם מתאימים לעיגון בחגורות בטיחות ELR, הננעלות רק במשיכה מהירה. קיים אביזר (מ-2015 נרכש רק בנפרד) בשם Locking Clip להתאמה, אבל השימוש בו רחוק מלהיות קל ונוח.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על הסבלנות וההבנה, אבי.

 103. יעלה הגב

  אבי שלום,
  יש לנו סלקל cybex aton 2 ועליו מדבקה של תקן ece r44/04 שהוא התקן האירופאי, ולכן לפי הכתוב כאן אמור להיות מתאים לשימוש עם חגורת בטיחות בארץ, לא?
  מצד שני בהוראות היצרן כתוב שהוא מאושר לשימוש עם חגורות automatic retractor belt בלבד, כלומר החגורות האמריקאיות??
  אין שום התייחסות ל locking clip בהוראות.
  יכול להיות שלמרות שהתקן הוא אירופאי אי אפשר להשתמש בסלקל ללא locking clip?
  המון תודה על המידע!!

  • אבי ורון הגב

   שלום יעלה,

   Locking Clip רלוונטי רק למוצרים אמריקאים. תקן FMVSS 213.
   סוג החגורה המצוין יכול להיות ELR או ALR.

   כפי שהכרזתי בדף הפייסבוק שלי, יצאתי לחופשה משפחתית במהלך אוגוסט וכעת, עם חזרתי, מצאתי כי האתר והדף מוצפים במאות שאלות, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן בצורה פרטנית.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.

   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם עדיין נותרה שאלתך בלתי פתורה,
   נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר, או כשאלה חדשה (פוסט חדש ולא שרשור לקיים) בדף הפייסבוק.
   ואגיע אליה תחת אילוצי העומס שנוצר.

   התקן ריסון, שאינו מופיע ברשימות במאמר לעיל, ככל הנראה לא/טרם נבחן או נבחן במבחנים ישנים יותר, פחות מחמירים ולכן אין טעם להשוות אותם לציונים החדשים.

   שאלות שכיחות:

   אם השאלה נוגעת לעיגון באיזופיקס, לא משנה באיזה שיטה, חשוב לזכור כי עיגון זה מעולם לא תוכנן למשקל ברוטו של למעלה מ-30 ק"ג (מושב+ילד), אם היצרן מציע מושב המורשה מעל 18 ק"ג ברתימה פנימית, או שמשקל המושב נטו עולה על 12 ק"ג, חשוב לחפש את המגבלה של משקל הילד ברתימה פנימית, כאשר המוצר מעוגן באיזופיקס.
   אין אף מוצר המורשה עד 30 ק"ג ברתימה פנימית, שיאפשר לכם לוותר על העיגון בחגורות הבטיחות, במקום (אסור במקביל!) לאיזופיקס, אם ברצונכם למצות את כל טווח המשקל המורשה.

   הרוב המוחלט של מושבי הבטיחות האמריקאים אינם מתאימים לעיגון בחגורות בטיחות ELR, הננעלות רק במשיכה מהירה. קיים אביזר (מ-2015 נרכש רק בנפרד) בשם Locking Clip להתאמה, אבל השימוש בו רחוק מלהיות קל ונוח.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על הסבלנות וההבנה, אבי.

 104. קרין הגב

  שלום אבי,

  תודה על כל המידע העשיר והחשוב.
  הועבר לרשותנו סלקל של חברת cybex מדגם aton שנקנה בשנת 2015.
  האם סלקל זה צריך את הבסיס שנקרא איזופיקס?

  תודה רבה!

  • אבי ורון הגב

   שלום קרין,

   לא חובה, אבל מומלץ מאוד.

   כפי שהכרזתי בדף הפייסבוק שלי, יצאתי לחופשה משפחתית במהלך אוגוסט וכעת, עם חזרתי, מצאתי כי האתר והדף מוצפים במאות שאלות, כך שנבצר ממני להתייחס לכולן בצורה פרטנית.
   המלצתי החמה היא לקרוא בעיון את המאמר העדכני הכולל את מבחני הריסוק של 2017.

   רק אחרי קריאה מעמיקה ועיון בשאלות והתשובות שכבר נשאלו, אם עדיין נותרה שאלתך בלתי פתורה,
   נא לשרשר אותה אחרי אותו מאמר, או כשאלה חדשה (פוסט חדש ולא שרשור לקיים) בדף הפייסבוק.
   ואגיע אליה תחת אילוצי העומס שנוצר.

   התקן ריסון, שאינו מופיע ברשימות במאמר לעיל, ככל הנראה לא/טרם נבחן או נבחן במבחנים ישנים יותר, פחות מחמירים ולכן אין טעם להשוות אותם לציונים החדשים.

   שאלות שכיחות:

   אם השאלה נוגעת לעיגון באיזופיקס, לא משנה באיזה שיטה, חשוב לזכור כי עיגון זה מעולם לא תוכנן למשקל ברוטו של למעלה מ-30 ק"ג (מושב+ילד), אם היצרן מציע מושב המורשה מעל 18 ק"ג ברתימה פנימית, או שמשקל המושב נטו עולה על 12 ק"ג, חשוב לחפש את המגבלה של משקל הילד ברתימה פנימית, כאשר המוצר מעוגן באיזופיקס.
   אין אף מוצר המורשה עד 30 ק"ג ברתימה פנימית, שיאפשר לכם לוותר על העיגון בחגורות הבטיחות, במקום (אסור במקביל!) לאיזופיקס, אם ברצונכם למצות את כל טווח המשקל המורשה.

   הרוב המוחלט של מושבי הבטיחות האמריקאים אינם מתאימים לעיגון בחגורות בטיחות ELR, הננעלות רק במשיכה מהירה. קיים אביזר (מ-2015 נרכש רק בנפרד) בשם Locking Clip להתאמה, אבל השימוש בו רחוק מלהיות קל ונוח.

   אם השאלה נוגעת להתקנת 3 מושבים ברכב פרטי, עדיף לסור למשווק המציע שירות של מתקין מורשה להתקני ריסוק, וזה יכול לבחון פיזית פתרון במינימום פשרות בטיחותיות.

   תודה על הסבלנות וההבנה, אבי.

 105. נטלי הגב

  היי אבי,
  איפה אפשר לקנות locking clip בארץ?
  תודה

  • אבי ורון הגב

   שלום נטלי,

   ישירות מהיבואנים ועדיף ממשווקים רציניים כמו בייבי-אאוטלט בכפ"ס, המציעים שירות של מתקין מורשה.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף בדף, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולהעניק למעלה לייק לדף, כפי שתעשו זאת גם בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 106. אמיר הגב

  שלום ותודה רבה על הסקירה.
  ebay מוצף בהרבה locking clips חלקם מפלסטיק וחלקם ממתכת.
  ניסיתי להזמין אחד מתכתי שויזואלית נראה כמו בתמונות כאן אך לצערי צר מדי ואינו מתאים לחגורת הבטיחות.
  תוכל להמליץ על סוג מסוים? הlocking clips שעשוים מפלסטיק נראים נוחים יותר לסגירה אך הייתי רוצה חודת דעת על חוזקם.
  כמו כן שווה לציין את הרוחב הרצוי לחגורת הבטיחות הישראלית הסטנדרטית.

  תודה רבה

  • אבי ורון הגב

   שלום אמיר,

   סור למשווק הציע שירות (חינם) של מתקין מורשה כמו בייבי-אאוטלט בכפ"ס.
   אל תרכוש מוצרי בטיחות ברשת, אלא רק מהיצרנים (של המושב שלך למשל) בלבד.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 107. מעין הגב

  שלום רב אבי!
  רציתי לדעת האם אביזר ה LOCKING CLIP נחוץ גם לסלקלים וכסאות בטיחות אירופאים, או לאמריקאים בלבד?
  והאם התווית made in EUROPE / USA היא האינדיקציה הנכונה לדעת היכן יוצר מושב הבטיחות או הסלקל?
  בתודה מראש, מעין

  • אבי ורון הגב

   שלום מעין,

   רק מושבים בתקינה אמריקאית (FMVSS-213) דורשים (ברובם) Locking Clip.
   התקינה האירופאית ECE-R44 או ECE-R129 כוללת אמצעי נעילה מובנה כזה או אחר.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 108. חן הגב

  שלום רב, בתי בת השנתיים ושלושה ח' שוקלת 17 ק"ג ויושבת בכיסא הבטיחות של צ'יקו נקספיט עם כיוון התנועה מאחורי המושב שליד הנהג. בתי בת השלושה ח' יושבת בסלקל של אינגליזינה נגד כיוון התנועה מאחורי הנהג. רציתי לדעת מה השלב הבא מבחינת מושב לילדה הגדולה? כתוב שהצ'יקו מתאיםעד משקל 30 ק"ג אך התכנון שלי הוא להעביר את הקטנה אליו ולקנות לילדה הגדולה יותר בוסטר. האם כשהיא תגיע למשקל 18 ק"ג אוכל להושיב אותה על בוסטר? איך בדיוק נקרא המושב עליו.תצטרך לשבת? האם היא תוכל לעבור למושב אחר בגלל משקלה על אף גילה הקטן? לא ברור לי מה השלב הבא.. בהנחה שאני רוצה להעביר את התינוקת לצ'יקו בעתיד.
  מעבר לכך, כרגע שתיהן במושב האחורי. כייצד עלי למקם את צושבי הבטיחות שלהן? האם כדאי שהסלקל יהיה מקדימה נגד כיוון התנועה עם ביטול כריות אוויר? או שעדיף שישאר כמו שהוא עכשיו מאחורי הנהג נגד הכיוון? קצת מבולבלת… קצת הרבה. אשמח לסיוע למען השקט הנפשי שלי.

  • אבי ורון הגב

   שלום חן,

   אסור לך להושיב ילדה לפני גיל 3 שנים בבוסטר, ללא קשר למשקלה.
   בכל מקרה עדיף להושיבה עד גיל ביה"ס בבוסטר רתמות.
   ישיבה במושב האחורי בטיחותית יותר מלצד הנהג.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 109. יערה הגב

  שלום
  רציתי לשאול, האם במקום הLOCKING CLIP מהמתכת המסורבל להתקנה,
  האם אפשר להשתמש בLOCKING CLIP מפלסטיק, שמכניסים את החגורה וסוגרים את זה מעליו. מצרפת קישור לתמונות לדוגמא. (יש לי כיסא מהילד הגדול שלי שלדעתי הגיעו עם כזה דבר פשוט לא בטוחה שזה כזה דבר).
  תודה

  http://infasecure.com.au/wp-content/uploads/2014/11/20121119-IMG_2605-edit-340×192.jpg

  http://www.taxibaby.sg/uploads/5/4/0/6/54068309/s118495823322371059_p23_i3_w194.png

  • אבי ורון הגב

   שלום יערה,

   אסור להשתמש במוצרים חלופיים שלא אושרו ע"י היצרן.
   מיקום ההתקנה של ה-Locking Clip חושף אותו למאמצים ולחצים שגדולים מיכולתם של מוצרים אלו.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 110. ארז הגב

  אבי שלום,
  אנו משתמשים כרגע בסלקל של אינגליזינה עם הבסיס הפשוט יותר שמתחבר לחגורת בטיחות. האם עלינו להשתמש ב locking clip?
  תודה.

  • אבי ורון הגב

   שלום ארז,

   מוצרים בתקינה אירופאית, כמו הסלקל שלך, אינם זקוקים ל-Locking Clip.
   יש לקרוא בעיון את המדריך למשתמש. עיגון נכון ומוקפד הוא תנאי הכרחי לתפקודו הבטיחותי.

   בהצלחה!

   קיבלתם מענה חינם אין כסף באתר, שמטרתו לקדם את מודעות ההורים לבטיחות הילדים ברכב.
   כפי שאני תרמתי את זמני, היו גם אתם שגרירים של רצון טוב ושתפו את דף הפייסבוק עם חבריכם.
   עודדו אותם להצטרף ולעשות לייק לדף, כפי שתעשו זאת בעצמכם … 🙂
   תודה רבה! אבי.

 111. משה הגב

  שלום אבי,

  יש לנו תינוק בן שנה וחודש האם כיסא Graco Nautilus 65 3-in-1 Harness Booster Car Seat, Sully
  Graco יכול להתאים, ולא הצלחתי להבין מבחינת עגינה מה עדיף? האם זה מאפשר עגינה גם עם חגורות וגם עם האיזו? איך מעגנים עם איזו? יש לנו טיוטה פריוס, תודה רבה.
  משה

 112. דניאלה בוכניק הגב

  שלום וברכה!! ותודה רבה רבה רבה לך על עבודת הקודש הזו!
  רציתי להתייעץ, אנחנו מעוניינים לעבור מסל קל לכיסא בטיחות לילדה בת 7 חודשים שוקלת כמעט 7 קילו, ברשותנו יונדאי i 30
  רצוננו לקנות כיסא בטיחות משולב שימשיך איתו עד אחרי הבוסטר.
  האם אתה ממליץ על חברת GRACO דגם MILESTONE???

  תודה רבה רבה לך! והמשך יום מקסים

 113. דניאל הגב

  אבי שלום,
  ראשית תודה רבה על המידע הרב.
  רכשנו בעקבות מעבר על מבחני הריסוק שפרסמת את המושב Graco Size4me (עבור בן 7 חודשים).

  כיצד אני יכולה לדעת כי התקנתי את הכיסא ברכב כמו שצריך?
  יש לי רכב משנת 2016 … הלכתי קצת לאיבוד עם ההסברים. האם מספיק לעגן את הכיסא כאשר הוא נגד כיוון התנועה עם איזופיקס?

  תודה מראש
  דניאל

 114. אירנה הגב

  שלום, בזמנו קניתי עפ"י המלצתך את קוסוקו סנרה, תודה רבה. עכשיו הילד בן 6.5 וקפץ מהר במשקל עד 20 ק"ג כך שקוסקו לא רלוונטי מזמן, זקוקה דחוף להמלצתך. קראתי והלכתי קצת לאיבוד. נתונים: רכב ישן ואין בו איזופיקס, כנראה גם לא אחליף רכב בקרוב. אבל הבנתי שמעבר ל-משקל 18 ק"ג גם אסור להתשמש באיזופיקס (האם הבנתי נכון?). המטרה שלי – שיהיה כמה שיותר זמן עם רתמות פנימיות. רצוי גם עגינה נורמלית כי לוקינג קליפ זה סיוט (לא יודעת אם אפשר להימנע מזה).
  ראיתי בוסטרים של גרקו ושל אבנפלו מאסטרו במיחרים של 750 ש"ח, לא יודעת בדיוק את שמות כל הדגמים, איזה מהם מומלץ לנתונים שלנו?
  האם ניתן להשתמש בלוקינג קליפ שכבר מעגן את החגורה הרבה שנים או שצריך לעבור לקליפ חדש (אם בכלל יתנו לי)? אודה אם תעשה לי סדר בדברים.

 115. טלי הגב

  הי
  כמה שאלות :
  1) יש לי סלקל של BIBA שקיבלתי יד שניה, האם יש תאריך תפוגה, בהנחה שלא עבר תאונות ומעוגן קבוע ברכב במושב הקדמי עם חגורת בטיחות ורגל לרצפה ?
  2) הבן שלי בן שנה ואני רוצה לקנות לו מושב – מה הכי מומלץ ? קראתי הכול וקצת הלכתי לאיבוד במידע.
  3) האם יש אפשרות להתקין את מושב בטיחות במושב הקדמי ? (אין לי איזו פיקס במושב הקדמי למיטב הבנתי)
  תודה רבה

 116. טלי הגב

  היי אבי
  עוד שאלה 🙂
  מבין המוצרים הבאים – מה הכי כדאי ומה האילוצים
  Britax Marathon Click Tight
  Chicco Next Fit
  Evenflo Sure Ride
  Evenflo Triumph 65

  תודה

 117. קרן הגב

  הי אבי… עברתי על האתר ויצאתי מבולבלת…
  רוצה לקנות בוסטרים עם רצועות עבור ילדי בת 5 גובה 105 ס"מ שוקלת 16-17 קילו ובן 3.5 100 ס"מ שוקל 13-14
  מה הכי מומלץ עבורי? משהו שימשיך איתנו שנים…

 118. נעה הגב

  היי,
  אנחנו מחפשים בוסטר טוב עם רתמות פנימיות.
  אשמח לדעת על מה אתה ממליץ.
  ובנוסף מה דעתך על chico mufti?
  תודה.

 119. שלי הגב

  היי אבי,
  לפני מספר שבועות ייעצת לי על סלקל מיקו כאשר ביקשתי המלצה על סלקל שאפשר לשים מקדימה, אלא שעכשיו חזרנו מהחנות ואני קוראת שוב את מה שכתבת על locking clip, שהנחתי שזו אחת מהאפשרויות של עיגון הבסיס, ועכשיו אני מתחילה לחשוש שזה משהו נוסף?? שלא מגיע עם הסלקל??
  אשמח להסבר והכוונה למה הכוונה כי באמת ראיתי שהעיגון מקדימה, כלומר עם החגורה ולא עם האיזופיקס, לא 100%…
  תודה!

 120. מיכל הגב

  שלום אבי,
  קראתי בעיון את המאמר שלך, תודה!
  ברשותי כיסא בטיחות אוונפלו טריומף והבן שלי מתקרב למשקל 18 קג.
  הסתכלתי בספר הרכב (טויוטא קורולה 2005) ומצויין שם שהחגורות במושב האחורי הינן מסוג ELR/ALR.
  בהנחה שאכן מערכת החגירה משולבת לשני המנגנונים, האם אני יכולה להניח אם כך שאני יכולה להשתמש בכיסא ממשקל זה ואילך עם חגורות הרכב בלבד וללא locking clip- כל עוד אני מוודאת שהחגורה אכן ננעלת במשיכה מירבית? (ואז בעת ההתקנה של הכיסא עליי למשוך את החגורה למקסימום ולשחרר עד לאורך המהודק הרצוי?)
  תודה רבה,
  מיכל

 121. מעין הגב

  שלום רב
  אני מחפשת בוסטר עם גב לילד בן 7. צר שניתן להכניס במושב האחורי יחד עם שני מושבי בטיחות נוספות. אשמח להמלצות עם רוחב מושב
  תודה

השארת תגובה